English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Westerplatte 25/5-5a - pow. 136,42m2

Powierzchnia

136,42 m.kw.

Adres

ul. Westerplatte 25/5-5a

Cena wywoławcza

216 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

10

Typ własności

własność

Kondygnacja

2 piętro

Inne

------

 

 

Dodano:

2020.09.24

 

 

Lokal mieszkalny o pow.  136,42 m2 położony przy ul. Westerplatte 25/5-5a  w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na II piętrze  budynku przy ul. Westerplatte 25/5-5a  o powierzchni 136,42  m2, który składa się z:

 

1. 5 pokoi o pow. 24,74 m2, 22,11 m2, 12,76 m2, 17,84 m2, 25,36 m2

 

2. dwóch kuchni o pow. 6,95 m2, 8,46 m2


 

3. łazienka pow. 7,72 m2

 

 

4. dwa przedpokoje pow. 7,90 m2 i 4,58 m2 

 

 

 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 5-5a składający się z: pięciu pokoi, dwóch kuchni , łazienka  i dwóch przedpokoi  o powierzchni 136,42 m², usytuowany na II piętrze – III kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Westerplatte nr 25 przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2679, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00031753/5.

Piwnice ujęte w częściach wspólnych.

Lokal wyposażony jest w: instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie: w części pierwotne piecowe oraz w części CO. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.


Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Westerplatte, Równą, Wodną i rzeką Bystrzycą zatwierdzonego uchwałą nr XXXVI/436/09 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2009 r. dla obszaru 1MW-U/1 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.


Z dniem 1 stycznia 2019 roku działka nr 2679 o powierzchni 1554 m² z mocy prawa została przekształcona z użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 z późn. zm.).

Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.

 


Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:
Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 136,42 m2 stanowi 86,64% ceny nieruchomości i wynosi - 187 142,00 zł


Cena udziału w działce nr 2679 o powierzchni 1554 m2 (10,98% całości) stanowi 13,36% ceny nieruchomości i wynosi - 28 858,00 zł
---------------------- --------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi   
- 216 000,00 zł 

 


 

 

 

 

 

 

 

                       Termin oględzin lokalu mieszkalnego -

                                                                                     28 września 2020 r. godz. 13.30

                                                            

 


 

 

 

 Link do dokumentacji filmowej dot. przedmiotowego lokalu -

https://www.youtube.com/watch?v=eulFbw4fWB0

 

 

 

     

Przetarg Nr P-82/X/20 odbędzie się w dniu 06-10-2020 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.

 

 

Wadium w wysokości 22 000 zł winno być wniesione w pieniądzu do dnia 30.09.2020 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

                                      

 

 Szczegółowe informacje - bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,123136,kolejny-przetarg-ustny-nieograniczony-p-82x20-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-mieszkalnego-nr-5-5a-przy-u.html

 

 

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71