Oferta Specjalna

 

 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

Oferent

Gmina Miasto Świdnica

58-100 Świdnica,

ul. Armii Krajowej 49

www.um.swidnica.pl

 

oferuje do sprzedaży miejskie nieruchomości.

 

Gmina Miasto Świdnica jest jednostką samorządu terytorialnego w powiecie świdnickim (województwo dolnośląskie).

 

Podstawowym trybem sprzedaży jest  przetarg nieograniczony. Miasto organizuje najczęściej przetargi ustne (licytacje),  W przetargu, jako uczestnicy, mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które w wyznaczonym terminie, miejscu i formie wpłaciły wadium  oraz stawiły się na przetarg . W przypadku gdy I przetarg nie wyłoni nabywcy organizowany jest II przetarg z obniżoną ceną wywoławczą.Jeśli oba postępowania przetargowe nie wyłoniły nabywcy organizowane są rokowania na zbycie nieruchomości w których oferenci mogą zaproponować niższą cenę niż na przetargach oraz rozłożenie na raty części należności ( nie dłużej jednak niż na 10 lat)  

 

Ceny wywoławcze ustalane są na podstawie wycen wykonywanych przez rzeczoznawców majątkowych.

 

Procedurę przetargową poprzedza wykaz i ogłoszenie przetargu. Informacje dotyczące harmonogramów przetargów na sprzedaż, wykazów i ogłoszeń oraz informacje o odwołaniu przetargu podlegają publikacji m.in. na portalu internetowym Gminy Miasto Świdnica (www.swidnica.bip-gov.info.pl/).