Oferta Specjalna

 

 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Wałbrzyska 6/6 pow. 30,60 m2

Powierzchnia

30,60 m.kw.

Adres

Wałbrzyska 6/6

Cena wywoławcza

98 000,00 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

1

Typ własności

własność

Kondygnacja

poddasze

Inne

------

 

Dodano:

10.07.2024 r.

 

Lokal mieszkalny o pow. 30,60 m2 położony przy

ulicy Wałbrzyskiej 6/6 w Świdnicy 

 

 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 6 składający się z jednego pokoju o powierzchni 30,60 m² + pomieszczenia przynależne: kuchnia o powierzchni 9,80 m², komórka nr 6 na poddaszu o powierzchni 12,50 m² i komórka piwniczna nr 6 o powierzchni 9,80 m² (wc wspólne na klatce schodowej), usytuowany na poddaszu – IV kondygnacji w budynku wielorodzinnym przy ulicy Wałbrzyskiej nr 6, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2775, obr. 4, AM 19, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00035864/4. Pokój i kuchnia po dwóch stronach wspólnego korytarza przy komórkach strychowych.

Lokal wyposażony jest w: instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie pierwotne piecowe. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

Lokal mieszkalny wyposażony jest w pierwotne węglowe źródło ogrzewania, które zgodnie  z uchwałą Nr XLI/140/17 z dnia 30 listopada 2017 roku Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, nie może być eksploatowane po 01 lipca 2024 roku.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnica dla obszaru „Śródmieście-południe”, zatwierdzonym uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia  16 czerwca 2010 r., zmienionym uchwałą nr XIV/139/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 20 grudnia 2019 r., przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem L1.1/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.

Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

 

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 30,60 m² stanowi 92,96% ceny nieruchomości i wynosi                                                                                                                       -    91 102,00 zł

Cena udziału w działce nr 2775 o powierzchni 281 m2 (10,97% całości) stanowi 7,04% ceny nieruchomości i wynosi                                                                               -    6 898,00 zł

---------------------------------------------------------------------------------------

Cena wywoławcza do przetargu wynosi                                   -                     98 000,00 zł

 

Link do zarządzenia:

bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,128329,prezydent-miasta-swidnicy-informuje-o-wywieszeniu-na-tablicy-ogloszen-wykazu-nieruchomosci-wolny-lok.html

 

I PRZETARG USTNY NIEOGANICZONY - W TRAKCIE USTALANIA