Oferta Specjalna

 

 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Świętokrzyska 2/3 - 75,01 m2

Powierzchnia

75,01 m2

Adres

ul. Świętokrzyska 2/3

Cena wywoławcza

205 000,00 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

6

Typ własności

własność

Kondygnacja

I piętro

Inne

------

 

Dodano:

10.07.2024

 

Lokal mieszkalny o pow. 75,01 m.kw. położony przy

ul. Świętokrzyskiej 2/3 w Świdnicy 

 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 3 składający się z dwóch pokoi, łazienki, kuchni, pomieszczenia gospodarczego i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 75,01 m², usytuowany na I piętrze – II kondygnacji w budynku wielorodzinnym przy ulicy Świętokrzyskiej nr 2 w Świdnicy, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2198, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą o numerze SW1S/00040492/3 oraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2199, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00041158/7. Do lokalu przypisana jest komórka piwniczna     nr 3 o powierzchni 5,31 m2 oraz pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 13,92 m2, pomieszczenia  te ujęte w częściach wspólnych. W lokalu znajdują się schody wewnętrzne wiodące do pomieszczeń zasadniczych, tj. kuchni, pomieszczenia gospodarczego oraz dwóch pokoi.

 

Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie piecowe – pojedynczy piec kaflowy o bliżej nieokreślonej sprawności.

W dziale I-SP Ksiąg wieczystych nr: SW1S/00040492/3 SW1S/00041158/7 widnieje wpis dot. uprawnienia wynikającego z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej – prawo przejazdu i przechodu przez działkę nr 236 (tj. obecnie działki nr 3205) w pasie drogi        o szerokości 4 m przy granicy.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw innych osób.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla obszaru miasta Świdnicy „Śródmieście-południe”, zatwierdzonym uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 roku, zbywany grunt położony jest w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem I1.3/UM - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

 

Budynek przy ulicy Świętokrzyskiej nr 2 wpisany jest do rejestru zabytków (Decyzja nr A/4842/1283 z dnia 13 kwietnia 1965 roku Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) i podlega ochronie i opiece na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz. U. 2022 r., poz. 840 z późn. zm.) o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w związku z czym ustalona w przetargu cena lokalu obniżona zostanie o 1 %.

 

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu udzielił pozwolenia na przeniesienie własności ww. lokalu mieszkalnego.

Ponadto przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.

Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

 

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 75,01 m² stanowi 91,19% ceny nieruchomości         i wynosi                                                                                                        - 186 930,00 zł 

 

Cena udziału w działce nr 2198 o powierzchni 222 m2 (21,08% całości) stanowi 6,37% ceny nieruchomości i wynosi                                                                                 -   13 067,00 zł

 

 

 

Cena udziału w działce nr 2199 o powierzchni 85 m2 (21,08% całości) stanowi 2,44% ceny nieruchomości i wynosi                                                                                 -     5 003,00 zł

 

---------------------------------------------------------------------------------------


Cena wywoławcza do przetargu wynosi                            -                  205 000,00 zł

 

 


 

II przetarg ustny nieograniczony P-56/VII/24 na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 3 przy ulicy Świętokrzyskiej nr 2 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Przetarg Nr P-56/VII/24 odbędzie się w dniu 18-07-2024 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu do dnia 12.07.2024 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 Wadium - 21 000,00 zł

Link do przetargu:

bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,128281,ii-przetarg-ustny-nieograniczony-p-56vii24-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-mieszkalnego-nr-3-przy-ulicy-s.html