Oferta Specjalna

 

 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Środkowa 8/10 -16,80 m2

Lokal mieszkalny o pow. 16,80 m2 położony przy ul. Środkowa 8/10 w Świdnicy 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 10 składający się z: dwóch pokoi i kuchni o łącznej powierzchni 16,80 m², usytuowany na poddaszu – IV kondygnacji w budynku wielorodzinnym przy ulicy Środkowej nr 8, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu działek nr 2039 i 2053, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi księgi wieczyste o numerach: SW1S/00039157/3- dz. nr 2039, SW1S/00035494/9- dz. nr 2053 . WC w częściach wspólnych na klatce schodowej (II piętro).
Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie piecowe o bliżej nieokreślonej sprawności.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw innych osób.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla obszaru miasta Świdnicy „Śródmieście-południe”, zatwierdzonym uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 roku, zbywany grunt położony jest w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem G2.1/UM- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 16,80 m² stanowi 95,48% ceny nieruchomości i wynosi
- 42 965,00 zł
Cena udziału w działce nr 2039 o powierzchni 330 m2 (2,39% całości) stanowi 3,65% ceny nieruchomości i wynosi
- 1 641,00 zł
Cena udziału w działce zabudowanej budynkiem niemieszkalnym o wartości zero złotych nr 2053 o powierzchni 287 m2 (0,66% całości) stanowi 0,87% ceny nieruchomości i wynosi

- 394,00 zł
---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 45 000,00 zł

Link do wykazu nieruchomości na BIP: http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,125885,prezydent-miasta-swidnicy-informuje-o-wywieszeniu-na-tablicy-ogloszen-wykazu-nieruchomosci-wolny-lok.html

Termin oględzin:
23.08.2022 r. godz. 10.30