English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Środkowa 7-7A/8 pow. 25,60 m2

Powierzchnia

25,60 m.kw.

Adres

ul. Środkowa 7-7A/8

Cena wywoławcza

65 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

3

Typ własności

własność

Kondygnacja

I piętro

Inne

------

 

Dodano:

2021.09.01

 

Lokal mieszkalny o pow.   25,60 m2 położony przy ulicy Środkowej 7-7A/8 w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na I piętrze  budynku przy ul. Środkowej 7-7A/8 o powierzchni 25,60 m2, który składa się z:

 

1. pokój (17,30 m2),

2. kuchnia (5,50 m2)

3. przedpokój (2,80 m2) 


 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 8 składający się z: jednego pokoju, kuchni i przedpokoju o powierzchni 25,60 m² (wc w częściach wspólnych przy klatce schodowej), lokal usytuowany na I piętrze – II kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Środkowej nr 7-7A tzw. strefie oficynowej z odrębną klatką schodową od podwórka, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2023, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00035267/9.

 


Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie pierwotne piecowe. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 


Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 r. dla „Śródmieście-południe” dla obszaru G1.1/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, zmieniony uchwałą nr XIV/139/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy „Śródmieście-południe”.

 


Budynek przy ulicy Środkowej nr 7 w Świdnicy jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.

 


Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 25,60 m2 stanowi 90,94% ceny nieruchomości i wynosi - 59 109,00 zł

Cena udziału w działce nr 2023 o powierzchni 384 m2 (6,66% całości) stanowi 9,06% ceny nieruchomości i wynosi - 5 891,00 zł

---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 65 000,00 zł

 

 


 

Cena wywoławcza – 65 000,00 zł , przetarg -................. w dniu.............. r. godz ..............., wadium – .................... zł do..................... r. na konto Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A. I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724.
Informacje dotyczące przetargu na stronie www.bip.um.swidnica.pl, w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, tel. 74/8562-850(924), pok 124 oraz w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 74/8562-867, pok. 229, kontakt w godzinach 7.30 do 15.00.