English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Środkowa 3/01 - pow. 48,70 m2 - sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

Powierzchnia

48,70 m2

Adres

ul. Środkowa 3/01

Cena wywoławcza

250 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

3

Typ własności

własności

Kondygnacja

parter

Dodano

2021.02.12

 

 


 

Lokal użytkowy o pow. 48,70 m2 położony przy ul. Środkowej 3/01 w Świdnicy 

 

Lokal użytkowy położony na parterze w budynku przy ul. Środkowej 3 o powierzchni 63,12 m2, który składa się z:

 

1. sala sprzedaży 36,80 m2,

2. zaplecze 8,00 m2

3.  wc 3,90 m2.

 

 

Wolny lokal użytkowy nr 01 składający się z: sali sprzedaży, zaplecza i wc o powierzchni 48,70 m², usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami przy ulicy Środkowej nr 3, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2029, obr. 4, AM. 10, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00039636/5. 

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 roku „Śródmieście – południe” dla obszaru G1.1/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.

 

 

 

 

 

 

 

 

Na umieszczenie nośników reklamowych - reklam ,szyldów, plakatów należy uzyskać zgodę wynikającą z przepisów prawa. Wszelkie dane i wytyczne należy uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

 

 

Prezydent Miasta Świdnicy zastrzega sobie prawo odkupu lokalu w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży w przypadku zbycia w tym okresie lokalu na rzecz osób trzecich.

 

 

 

 

 

Przetarg Nr P-19/III/21 odbędzie się w dniu 18-03-2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.

 

 

Wadium w wysokości 25 000 zł winno być wniesione w pieniądzu do dnia 12.03.2021 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

 

 

 

 Szczegółowe informacje -

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,123720,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-19iii21-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-uzytkowego-nr-01-przy-ulicy-sro.html

 

 

 

 

 

 Link do dokumentacji filmowej dot. przedmiotowego lokalu - https://www.youtube.com/watch?v=wvy1Ydlkvu0

 

 

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71