English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Równa 14/13 o pow. 24,51 m2

Powierzchnia

24,51 m2

Adres

ul. Równa 14/13

Cena wywoławcza

25 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

3

Typ własności

własność

Kondygnacja

poddasze

Inne

------

 

Dodano:

2020.01.24

 

Lokal mieszkalny o pow.  24,51 m2 położony przy ulicy Równej 14/13 w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na poddaszu  budynku przy ul. Równej 14/13 o powierzchni 24,51  m2, który składa się z:

 

1. pokój -  17,99 m2

2. kuchnia -  5,34 m2

3. WC - 1,18  m2 


Wolny lokal mieszkalny nr 13 składający się z jednego pokoju, kuchni  i wc o powierzchni 24,51 m², usytuowany na poddaszu – V kondygnacja w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Równej nr 14 przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2663, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00027291/7.


Lokal wyposażony jest w: instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową. Brak stałego źródła ogrzewania. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.


Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Westerplatte, Równą, Wodną i rzeką Bystrzycą zatwierdzonego uchwałą nr XXXVI/436/09 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2009 r. dla obszaru 1 MW-U/1 – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.


Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:


Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 24,51 m2 stanowi 91,89% ceny nieruchomości i wynosi - 22 973,00 zł


Cena udziału w działce nr 2663 o powierzchni 635 m2 (1,79% całości) stanowi 8,11% ceny nieruchomości i wynosi - 2 027,00 zł


---------------------- --------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi -
25 000,00 zł


 

Termin oględzin lokalu mieszkalnego - 04 lutego 2020 roku o godzinie 9.30 

                                                            

                                            

 

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71