English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Równa 14/13 o pow. 24,51 m2

Powierzchnia

24,51 m2

Adres

ul. Równa 14/13

Cena wywoławcza

25 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

3

Typ własności

własność

Kondygnacja

poddasze

Inne

------

 

Dodano:

2020.03.30

 

Lokal mieszkalny o pow.  24,51 m2 położony przy ulicy Równej 14/13 w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na poddaszu  budynku przy ul. Równej 14/13 o powierzchni 24,51  m2, który składa się z:

 

1. pokój -  17,99 m2

2. kuchnia -  5,34 m2

3. WC - 1,18  m2 


Wolny lokal mieszkalny nr 13 składający się z jednego pokoju, kuchni  i wc o powierzchni 24,51 m², usytuowany na poddaszu – V kondygnacja w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Równej nr 14 przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2663, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00027291/7.


Lokal wyposażony jest w: instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową. Brak stałego źródła ogrzewania. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.


Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Westerplatte, Równą, Wodną i rzeką Bystrzycą zatwierdzonego uchwałą nr XXXVI/436/09 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2009 r. dla obszaru 1 MW-U/1 – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.


Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:


Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 24,51 m2 stanowi 91,89% ceny nieruchomości i wynosi - 22 973,00 zł


Cena udziału w działce nr 2663 o powierzchni 635 m2 (1,79% całości) stanowi 8,11% ceny nieruchomości i wynosi - 2 027,00 zł


---------------------- --------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi -
25 000,00 zł


                            Termin oględzin lokalu mieszkalnego - 24 marca 2020 roku o godzinie 16.00

                                                        09 kwietnia 2020 roku o godzinie 14.00

 

 

UWAGA!!!! ZE WZGLĘDU NA OBECNĄ SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ OGLĘDZINY  ZOSTAJĄ ODWOŁANE!!!!

               

 

Link do dokumentacji filmowej dot. przedmiotowego lokalu -            

                               

              https://www.youtube.com/watch?v=Gh7RxI-KobA                 

           

 

Przetarg Nr P-18/IV/20 odbędzie się w dniu 22-04-2020 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 12:00.

 

Wadium w wysokości 3 000,00 zł  winno być wniesione w pieniądzu do dnia 16.04.2020 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.Szczegółowe informacje -

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,122567,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-18iv20-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-mieszkalnego-nr-13-przy-ulicy-ro.html

 

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71