English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Przechodnia 9/01 - 87,80 m2 - sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

Powierzchnia

87,80 m.kw.

Adres

ul. Przechodnia 9/01

Cena wywoławcza

340 000  zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

4

Typ własności

własność

Kondygnacja

parter

Inne

-------

 

Dodano:

2019.09.16

 

 

Lokal użytkowy o pow. 87,80 m2 położony przy ul. Przechodniej 9/01 w Świdnicy 

 

Lokal użytkowy położony na parterze w budynku przy ul. Przechodniej 9/01 o powierzchni 87,80 m2, który składa się z:

 

1. sali sprzedaży 67,10 m2,

2. magazyn 14,70 m2,

3. korytarz 2,5 m2

4. wc 3,5 m2.

Media w budynku: elektryczna, wodna, kanalizacyjna.

 

 

Wolny lokal użytkowy nr 01 składający się z: sali sprzedaży, magazynu, korytarza i wc o powierzchni 87,80 m², usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami przy ulicy Przechodniej nr 9, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 1640, obr. 4, AM. 12, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00014289/6. 

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

Z dniem 1 stycznia 2019 roku działka nr 1640 o powierzchni 280 m² z mocy prawa została przekształcona z użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystegogruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 z późn. zm.).

Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XII/145/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2011 roku „Śródmieście – północ” dla obszaru D1.1/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

 

Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

 

Cena lokalu użytkowego o powierzchni 87,80 m2 stanowi 98,41 % ceny nieruchomości                     i  wynosi                                                                                             - 334 579,00 zł

 

Cena udziału w działce nr 1640 o pow. 280 m2 (11,81 % całości) stanowi 1,59 % ceny  nieruchomości i wynosi                                                                    - 5 421,00 zł

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena wywoławcza do przetargu wynosi                           - 340 000,00 zł

 

 

Przetarg Nr P-81/X/19 odbędzie się w dniu 17-10-2019 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 12:00.

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.


 

Wadium w wysokości 40 000 zł  winno być wniesione w pieniądzu do dnia 11.10.2019 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

Szczegółowe informacje -

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,121579,ii-przetarg-ustny-nieograniczony-nr-p-81x19-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-uzytkowego-nr-01-przy-ulicy-p.html

 

 

Prezydent Miasta Świdnicy zastrzega sobie prawo odkupu lokalu w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży w przypadku zbycia w tym okresie lokalu na rzecz osób trzecich.

  

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71