Oferta Specjalna

 

 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Przechodnia 2A/13 o pow. 29,90 m2

Powierzchnia

29,90 m2

Adres

ul. Przechodnia 2A/13

Cena wywoławcza

70 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

2

Typ własności

własność

Kondygnacja

II piętro

Inne

------

 

Dodano:

2023.03.15

 

Lokal mieszkalny o pow.  29,90 m2 położony przy ulicy Przechodniej 2A/13 w Świdnicy 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 13 składający się z: pokoju i kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 29,90 m², usytuowany na II piętrze – III kondygnacji w budynku wielorodzinnym przy ulicy Przechodniej nr 2A, tzw. części oficynowej, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 1646, obr. 4, arkusz mapy 12, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00032795/8 oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 1647, obr. 4, arkusz mapy 12, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00032794/1. WC wspólne na parterze. Wejście do lokalu odbywa się przez osobną klatkę schodową od podwórka.
Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie pierwotne piecowe (piec tylko w pokoju).
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw innych osób.
Z dniem 1 stycznia 2019 roku działka nr 1646 o powierzchni 348 m² z mocy prawa została przekształcona z użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1495).
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla obszaru miasta Świdnicy „Śródmieście-południe”, zatwierdzonym uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 r., zmienionym uchwałą nr XIV/139/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 20 grudnia 2019 r., przedmiotowy teren oznaczony jest symbolem C1.1/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, wraz
z przynależnym zagospodarowaniem terenu.
Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 29,90 m² stanowi 97,89% ceny nieruchomości i wynosi - 68 523,00 zł
Cena udziału w działce nr 1646 o powierzchni 348 m2 (2,07% całości) stanowi 1,56% ceny nieruchomości i wynosi - 1 092,00 zł
Cena udziału w działce nr 1647 o powierzchni 74 m2 (3,41% całości) stanowi 0,55% ceny nieruchomości i wynosi - 385,00 zł
---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 70 000,00 zł


Z tytułu nabycia udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu działki nr 1647 nabywca lokalu wnosi opłatę w wysokości 15 % ceny gruntu + podatek VAT oraz zobowiązany jest do corocznych opłat w wysokości 1 % ceny gruntu + podatek VAT, płatnych do 31 marca każdego roku. Zastrzega się, że ustalona wysokość opłaty rocznej może ulec aktualizacji w czasie trwania użytkowania wieczystego.