English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Przechodnia 2A/12 o pow. 28,90 m2

Powierzchnia

28,90 m2

Adres

ul. Przechodnia 2A/12

Cena wywoławcza

80 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

2

Typ własności

własność

Kondygnacja

I piętro

Inne

------

 

Dodano:

2021.04.22

 

Lokal mieszkalny o pow.  28,90 m2 położony przy ulicy Przechodniej 2A/12 w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na I piętrze  budynku przy ul. Przechodniej 2A/12 o powierzchni 28,90 m2, który składa się z:

 

1. pokój (15,30 m2),

2. kuchnia (13,60 m2)

 

plus pomieszczenie przynależne w piwnicy komórka nr 12 o pow. 2,70 m2

 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 12 składający się z: pokoju  i kuchni ) o powierzchni 28,90 m²),  usytuowany na I piętrze – II kondygnacji budynku wielorodzinnego przy ulicy Przechodniej nr 2A tzw. części oficynowej, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 1646, obr. 4, AM. 12, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00032795/8 oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 1647, obr. 4, AM. 12, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00032794/1. WC wspólne na parterze. Wejście do lokalu odbywa się przez osobną klatkę schodową od podwórka.

 


Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie pierwotne piecowe (piec tylko w pokoju). Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 


Z dniem 1 stycznia 2019 roku działka nr 1646 o powierzchni 348 m² z mocy prawa została przekształcona z użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139 z późn. zm.).

 

 


Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 r. dla „Śródmieście-południe” dla obszaru C1.1/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, zmieniony uchwałą nr XIV/139/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy „Śródmieście-południe”.

 

 


Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 28,90 m² stanowi 96,69% ceny nieruchomości i wynosi - 77 355,00 zł


Cena udziału w działce nr 1646 o powierzchni 348 m2 (3,30% całości) stanowi 2,73% ceny nieruchomości i wynosi - 2 181,00 zł


Cena udziału w działce nr 1647 o powierzchni 74 m2 (3,30% całości) stanowi 0,58% ceny nieruchomości i wynosi - 464,00 zł


---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 80 000,00 złZ tytułu nabycia udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu działki nr 1647 nabywca lokalu wnosi opłatę w wysokości 15 % ceny gruntu + podatek VAT oraz zobowiązany jest do corocznych opłat w wysokości 1 % ceny gruntu + podatek VAT, płatnych do 31 marca każdego roku.
Zastrzega się, że ustalona wysokość opłaty rocznej może ulec aktualizacji w czasie trwania użytkowania wieczystego.

 TERMIN OGLĘDZIN - 27.04.2021 r. - godz. 11.30