English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

 


 

INVEST-PARK DEVELOPMENT
Hala produkcyjno - magazynowa


 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Piekarska 1/14 - pow. 41,80 m2

Powierzchnia

41,80 m.kw.

Adres

ul. Piekarska 1/14

Cena wywoławcza

40 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

5

Typ własności

własność

Kondygnacja

IV piętro

Inne

------

 

 

Dodano:

2018.03.02

Lokal mieszkalny o pow. 41,80 m.kw. położony przy ul. Piekarskiej 1/14 w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na IV piętrze budynku przy ul. Piekarskiej 1/14 o powierzchni 41,80  m2, który składa się z:

 

 

1. pokój 17,30 m2,

2. pokój 11,70 m2,

3. kuchnia 7,20 m2,

4. przedpokój 3,50 m2,

5. natrysk 2,10 m2.

 

 

 Wolny lokal mieszkalny nr 14 składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, natrysku, usytuowany na IV piętrze budynku wielorodzinnego przy ulicy Piekarskiej nr 1, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 2533, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00012525/9. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodnokanalizacyjną, gazową, ogrzewanie piecowe. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń. Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – południe” zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 r. dla obszaru O2.1/UM – teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 41,80 m2 stanowi 93,26 % ceny nieruchomości i wynosi                                                     -  37 302,00 zł

Cena udziału w działce nr 2533 o pow. 418 m(3,68% całości) stanowi 6,74 % ceny nieruchomości i wynosi                                    -    2 698, 00 zł

---------------------------------------------------------------------------------------

Cena wywoławcza do przetargu wynosi                               -  40 000,00 zł

 

 

Wadium 4 000,00 zł. Licytacja godz.11:00

 

 

Z tytułu nabycia udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu, nabywca lokalu wnosi opłatę w wysokości 15 % ceny gruntu + podatek VAT oraz zobowiązany jest do corocznych opłat w wysokości 1 % ceny gruntu + podatek VAT, płatnych do 31 marca każdego roku.

Zastrzega się, że ustalona wysokość opłaty rocznej może ulec aktualizacji w czasie trwania użytkowania wieczystego

 

Wadium w ww. wysokości winno być wniesione do dnia 16-03-2018 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

Przetarg Nr P-10/III/18 odbędzie się w dniu 22-03-2018 r. w sali nr 305  w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godz. 11:00 

 

 

Szczegółowe informacje - http://www.swidnica.bip-gov.info.pl/bip/dokumenty/podglad?kod=bq84almdk2.9pl8ejmdk1

 


 

 

 


 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71