Oferta Specjalna

 

 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Ofiar Oświęcimskich 39/5 - pow. 59,20 m2

Powierzchnia

59,20 m2

Adres

ul. Ofiar Oświęcimskich 39/5

Cena wywoławcza

155 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

3

Typ własności

własność

Kondygnacja

II piętro

Inne

------

 

 

Dodano:

10.07.2024 r.

 

Lokal mieszkalny o pow. 59,20 m2 położony przy ul. Ofiar Oświęcimskich 39/5 w Świdnicy 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 5 składający się z dwóch pokoi i kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 59,20 m² + pomieszczenia przynależne: komórka piwniczna nr 5 o powierzchni 12,20 m2, przedsionek wc (nr 3.4) o powierzchni 0,80 m2 i wc (nr 3.5) o powierzchni 1,20 m2, usytuowany na II piętrze – III kondygnacji w budynku wielorodzinnym przy ulicy Ofiar Oświęcimskich nr 39 w Świdnicy, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 622, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą o numerze SW1S/00034754/3 oraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 623, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą o numerze SW1S/00034758/1. W lokalu brak łazienki.

Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie pierwotne piecowe.

Lokal mieszkalny wyposażony jest w pierwotne węglowe źródło ogrzewania, które zgodnie z uchwałą Nr XLI/140/17 z dnia 30 listopada 2017 roku Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, nie może być eksploatowane po 01 lipca 2024 roku.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw innych osób.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy, ul. Ofiar Oświęcimskich zatwierdzonego uchwałą nr VIII/56/15 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 maja 2015 r., zbywany grunt położony jest w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem  15.MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.

Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

 

 

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 59,20 m² stanowi 82,41% ceny nieruchomości i wynosi                                                                                                                                                                                                         -   127 737,00 zł   

 

 

 

Cena udziału w działce nr 622 o powierzchni 889 m2 (3,66% całości) stanowi 5,27% ceny nieruchomości i wynosi                                                                 -      8 167,00 zł

 

 

 

Cena udziału w działce zabudowanej budynkami niemieszkalnymi o wartości zero złotych, nr 623  o powierzchni 1902 m2 (4,00% całości) stanowi 12,32% ceny nieruchomości i wynosi                                                                                                                                                                                                                                                                 -  19 096,00 zł

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi                          -                       155 000,00 zł

 

Link do zarządzenia:

bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,128345,prezydent-miasta-swidnicy-informuje-o-wywieszeniu-na-tablicy-ogloszen-wykazu-nieruchomosci-wolny-lok.html

 

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - W TRAKCIE USTALANIA