Oferta Specjalna

 

 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Łąkowa 20/9 - pow. 25,98 m2

Powierzchnia

25,98 m.kw.

Adres

ul. Łąkowa 20/9

Cena wywoławcza

70 000,00 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

2

Typ własności

własność

Kondygnacja

II piętro

Inne

------

 

Dodano:

2023.03.15

 

 

Lokal mieszkalny o pow. 25,98 m.kw. położony przy

ul. Łąkowej 20/9 w Świdnicy 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 9 składający się z: jednego pokoju i kuchni o powierzchni 25,98 m² + pomieszczenie przynależne – piwnica nr 9 o powierzchni 6,25 m², usytuowany na II piętrze – III kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Łąkowa nr 20 przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 117, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00037474/7. Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i ogrzewanie pierwotne piecowe – piece zdemontowane. Brak instalacji gazowej. WC wspólne na klatce schodowej ujęte w częściach wspólnych. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.
Nabywca zobowiązuje się do ustanowienia służebności gruntowej w postaci przejścia i przejazdu przez nabywaną działkę nr 117 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 110 i 111 (dostęp do wspólnych studzienek kanalizacyjnych).
Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Kraszowice zatwierdzonego uchwałą nr XI/100/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 września 2019 r. dla obszaru MN, RU, U.1 – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.
Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 25,98 m² stanowi 86,33% ceny nieruchomości i wynosi - 60 434,00 zł
Cena udziału w działce nr 117 o powierzchni 773 m2 (7,66% całości) stanowi 13,67% ceny nieruchomości i wynosi - 9 566,00 zł
---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 70 000,00

Termin oględzin:
09.02.2023 r. godz. 11.40

16.02.2023 r. godz. 11.40
 

Link do BIP:

bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,126135,prezydent-miasta-swidnicy-informuje-o-wywieszeniu-na-tablicy-ogloszen-wykazu-nieruchomosci-wolny-lok.html

 

I przetarg ustny nieograniczony P-4/II/23 na sprzedaż: - wolnego lokalu mieszkalnego nr 9 przy ulicy Łąkowej 20 Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Przetarg Nr P-4/II/23 odbędzie się w dniu 28.02.2023 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.

Wadium - 7 000,00 zł

Wadium winno być wniesione w pieniądzu do dnia22.02.2023 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Link dot. przetargu:
bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,126435,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-4ii23-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-mieszkalnego-nr-9-przy-ulicy-lako.html