English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. L. Zamenhofa 25/2 - pow. 27,18 m2

Powierzchnia

27,18 m2

Adres

ul. L. Zamenhofa 25/2

Cena wywoławcza

120 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

4

Typ własności

własność

Kondygnacja

parter

Inne

------

 

Dodano:

2020.08.06

 

Lokal mieszkalny o pow.  27,18 m2 położony przy ulicy Ludwika Zamenhofa 25/2 w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na parterze  budynku przy ul. L. Zamenhofa 25/2 o powierzchni 27,18 m2, który składa się z:

 

1. pokój (17,64 m2),

2. kuchnia (4,66 m2),

3. łazienka (2,71 m2)

4. przedpokój (2,17 m2)


 

Wolny lokal mieszkalny nr 2 składający się z: pokoju, kuchni, łazienki  i przedpokoju  o powierzchni 27,18 m² usytuowany na parterze– I kondygnacji w budynku wielorodzinnym przy ulicy Ludwika Zamenhofa nr 25, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 47, obr. 5, AM. 1, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00018115/4 oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 46, obr. 5, AM 1, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00024205/7.


Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie centralne. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.


Z dniem 1 stycznia 2019 roku działka nr 47 o powierzchni 156 m² z mocy prawa została przekształcona z użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716, z późn. zm.)


Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Świdnicy – Osiedle Młodych” zatwierdzonego uchwałą nr XXVII/306/17 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 stycznia 2017 r. dla obszaru 4.MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 


Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 27,18 m² stanowi 97,05% ceny nieruchomości i wynosi - 116 463,00 zł


Cena udziału w działce nr 47 o powierzchni 156 m2 (4,91% całości) stanowi 1,08% ceny nieruchomości i wynosi - 1 293,00 zł


Cena udziału w działce nr 46 o powierzchni 806 m2 (1,65% całości) stanowi 1,87% ceny nieruchomości i wynosi - 2 244,00 zł
---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 120 000,00 zł

 Z tytułu nabycia udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu działki nr 46 nabywca lokalu wnosi opłatę w wysokości 15 % ceny gruntu + podatek VAT oraz zobowiązany jest do corocznych opłat w wysokości 1 % ceny gruntu + podatek VAT, płatnych do 31 marca każdego roku.
Zastrzega się, że ustalona wysokość opłaty rocznej może ulec aktualizacji w czasie trwania użytkowania wieczystego.


 

 

 

 

 Link do dokumentacji filmowej dot. przedmiotowego lokalu -

 


 

 

 

 

 

 

 

TERMINY OGLĘDZIN lokalu mieszkalnego -  14 sierpnia 2020 r. godz. 09:00

                                                                          

 


 

 


 

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71