Oferta Specjalna

 

 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Księcia Bolka Świdnickiego 21/5- pow. 34,40 m2

Powierzchnia

34,40 m2

Adres

ul. Księcia Bolka Świdnickiego 21/5

Cena wywoławcza

W trakcie wyceny

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

5

Typ własności

własność

Kondygnacja

poddasze

Inne

------

 

Dodano:

2023.03.15

 

 

Lokal mieszkalny o pow. 34,40 m.kw. położony przy

ulicy Księcia Bolka Świdnickiego 21/5 w Świdnicy 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 5 składający się z: dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o powierzchni 34,40 m² (wc w częściach wspólnych na półpiętrze), usytuowany na poddaszu – IV kondygnacji w budynku wielorodzinnym przy ulicy Księcia Bolka Świdnickiego nr 21, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 606, obr. 4, AM 9, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00014573/4 oraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 607, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00049737/6.
Nabywca zobowiązuje się do ustanowienia służebności gruntowej w postaci przejścia i przejazdu przez nabywaną działkę nr 117 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 110 i nr 111 (dostęp do wspólnych studzienek kanalizacyjnych).
W dziale III Księgi wieczystej SW1S/00014573/4 widnieje wpis dot. ostrzeżenia o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym – użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość nie dotyczące sprzedawanego lokalu.
Poza ww. wpisami przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń i roszczeń osób trzecich.
Lokal wyposażony jest w: instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie pierwotne piecowe. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla obszaru „Śródmieście-północ”, zatwierdzonym uchwałą nr XII/145/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2011 r., zbywany grunt położony jest w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem Ł1.10/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.
Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

W trakcie wyceny.