Oferta Specjalna

 

 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Kotlarska 3/2 - pow. 45,26 m2

Powierzchnia

45,26 m.kw.

Adres

ul. Kotlarska 3/2

Cena wywoławcza

135 000,00 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

4

Typ własności

własność

Kondygnacja

I piętro

Inne

------

 

Dodano:

2022.05.24

 

Lokal mieszkalny o pow. 45,26 m2 położony przy

ul. Kotlarska 3/2 w Świdnicy 

 

 Wolny lokal mieszkalny nr 2 składający się z: dwóch pokoi (pokój- 15,68 m2, pokój - 17,12 m2) , kuchni (9,77 m2) i przedpokoju (2,69 m2) o powierzchni 45,26 m² (wc w częściach wspólnych na klatce schodowej), lokal usytuowany na I piętrze – II kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Kotlarskiej nr 3, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2151 oraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działek: nr 2154 i 2155, dla których Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00054652/4.


Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie pierwotne piecowe. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.
 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla obszaru miasta Świdnicy „Śródmieście-południe”, zatwierdzonym uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010r. i zmienionym uchwałą nr XIV/139/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 20 grudnia 2019r., zbywany grunt położony jest w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem H1.3/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu.
 

Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.
 

Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:
Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 45,26 m2 stanowi 94,51% ceny nieruchomości i wynosi - 127 591,00 zł

Cena udziału w działce nr 2151 o powierzchni 306 m2 (5,71% całości) stanowi 3,22% ceny nieruchomości i wynosi 4 343,00 zł

Cena udziału w działce zabudowanej budynkami gospodarczym o wartości zero złotych, nr 2154 o powierzchni 139 m2 (5,71 % całości) stanowi 1,46 % ceny nieruchomości i wynosi - 1 973,00 zł
Cena udziału w działce nr 2155 o powierzchni 77 m2 (5,71% całości) stanowi 0,81% ceny nieruchomości i wynosi - 1 093,00 zł

---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 135 000,00 zł

 

Termin oględzin

08.09.2022 r. - godz. 10.30

22.09.2022 r. - godz. 10.30

 

TERMIN PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:

1) Kotlarska 3/2 - 45,26 m2 - lokal mieszkalny

 

- cena wywoławcza - 135 000,00 zł

Przetarg Nr P-81/X/22 odbędzie się w dniu 04-10-2022 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu w kwocie 14 000,00 zł do dnia 28.09.2022 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Szczegółowe informacje:

bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,125921,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-81x22-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-mieszkalnego-nr-2-przy-ulicy-kotl.html

Informacje dotyczące przetargu na stronie www.bip.um.swidnica.pl, w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, tel. 74/8562-850(924), pok 124 oraz w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 74/8562-867, pok. 229, kontakt w godzinach 7.30 do 15.00.