English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Kościelna 8/5 pow. 46,55 m2

Powierzchnia

46,55 m.kw.

Adres

ul. Kościelna 8/5

Cena wywoławcza

160 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

4

Typ własności

własność

Kondygnacja

2 piętro

Inne

------

 

Dodano:

2022.01.19

Lokal mieszkalny o pow. 46,55 m2 położony przy ul. Kościelnej 8/5 w Świdnicy 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 5 składający się z: dwóch pokoi (pokój - 21,56 m2, pokój - 13,00 m2), kuchni (8,45 m2) i przedpokoju (3,54 m2) o powierzchni 46,55 m², lokal usytuowany na II piętrze – III kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Kościelnej nr 8, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działek: nr 1081 i 1082, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00029904/2. Nabywca zobowiązuje się do ustanowienia służebności gruntowej w postaci przechodu i przejazdu przez działkę nr 1082 na rzecz właścicieli działki nr 949. WC na klatce schodowej ujęte w częściach wspólnych.
Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i centralne ogrzewanie. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.
W ramach programu KAWKA Gmina Miasto Świdnica podłączyła przedmiotowy lokal do centralnego ogrzewania. Nabywca lokalu jest zobowiązany podpisać z Urzędem Miejskim w Świdnicy umowę dotacji celowej, na podstawie, której będzie możliwość przeprowadzenia kontroli stanu instalacji w okresie trwałości projektu. Okres trwałości projektu to 5 lat od daty zakończenia inwestycji liczone od 30 listopada 2017 roku. W tym czasie instalacja nie może być zmieniona ani zdemontowana. Nie można również dołożyć w lokalu mieszkalnym innego źródła ciepła.
Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Śródmieście-północ” zatwierdzonego uchwałą nr XII/145/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2011 r. dla obszaru J1.3 /UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.
Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 46,55 m2 stanowi 94,16% ceny nieruchomości i wynosi - 150 652,00 zł

Cena udziału w działce nr 1081 o powierzchni 150 m2 (11,20% całości) stanowi 1,99% ceny nieruchomości i wynosi - 3 187,00 zł

Cena udziału w działce zabudowanej budynkiem gospodarczym o wartości zero złotych, nr 1082 o powierzchni 290 m2 (11,20% całości) stanowi 3,85% ceny nieruchomości i wynosi
- 6 161,00 zł

---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 160 000,00 zł

 Terminy oględzin:
25.01.2022 r. - godz. 9.30
08.02.2022 r. - godz. 9.30

Informacje dot. przetargu:

bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,125045,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-3ii22-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-mieszkalnego-nr-5-przy-ulicy-kosc.html

Cena wywoławcza – 160 000,00 zł , przetarg - P-3/II/22 w dniu 22.02.2022 r. godz. 12:00 wadium – 16 000,00 zł do 16.02.2022 r. na konto Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A. I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724.
Informacje dotyczące przetargu na stronie www.bip.um.swidnica.pl, w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, tel. 74/8562-850(924), pok 124 oraz w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 74/8562-867, pok. 229, kontakt w godzinach 7.30 do 15.00.