Oferta Specjalna

 

 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Kościelna 8/5 pow. 46,55 m2

Powierzchnia

46,55 m.kw.

Adres

ul. Kościelna 8/5

Cena wywoławcza

140 000,00 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

4

Typ własności

własność

Kondygnacja

2 piętro

Inne

------

 

Dodano:

2022.05.25

Lokal mieszkalny o pow. 46,55 m2 położony przy

ul. Kościelnej 8/5 w Świdnicy 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 5 składający się z: dwóch pokoi, kuchni i przedpokoju o powierzchni 46,55 m², lokal usytuowany na II piętrze – III kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Kościelnej nr 8, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działek: nr 1081 i 1082, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00029904/2. Nabywca zobowiązuje się do ustanowienia służebności gruntowej w postaci przechodu i przejazdu przez działkę nr 1082 na rzecz właścicieli działki nr 1083. WC na klatce schodowej ujęte w częściach wspólnych.

 
Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i centralne ogrzewanie. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 
W ramach programu KAWKA Gmina Miasto Świdnica podłączyła przedmiotowy lokal do centralnego ogrzewania. Nabywca lokalu jest zobowiązany podpisać z Urzędem Miejskim w Świdnicy umowę dotacji celowej, na podstawie, której będzie możliwość przeprowadzenia kontroli stanu instalacji w okresie trwałości projektu. Okres trwałości projektu to 5 lat od daty zakończenia inwestycji liczone od 30 listopada 2017 roku. W tym czasie instalacja nie może być zmieniona ani zdemontowana. Nie można również dołożyć w lokalu mieszkalnym innego źródła ciepła.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Śródmieście-północ” zatwierdzonym uchwałą nr XII/145/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2011 r. zbywany grunt oznaczony jest symbolem J1.3 /UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.


Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.


Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 46,55 m2 stanowi 93,31% ceny nieruchomości i wynosi - 130 637,00 zł

Cena udziału w działce nr 1081 o powierzchni 150 m2 (11,20% całości) stanowi 2,28% ceny nieruchomości i wynosi - 3 192,00 zł

Cena udziału w działce zabudowanej budynkiem gospodarczym o wartości zero złotych, nr 1082 o powierzchni 290 m2 (11,20% całości) stanowi 4,41% ceny nieruchomości i wynosi - 6 171,00 zł

---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 140 000,00 zł

 

Termin oględzin

08.09.2022 r. - godz. 10.00

22.09.2022 r. - godz. 10.00


TERMIN PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:

 

1) Kościelna 8/5 - 46,55 m2 - lokal mieszkalny

 

- cena wywoławcza - 140 000,00 zł

Przetarg Nr P-82/X/22 odbędzie się w dniu 04-10-2022 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu w kwocie 14 000,00 zł do dnia 28.09.2022 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Szczegółowe informacje:

bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,125922,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-82x22-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-mieszkalnego-nr-5-przy-ulicy-kosc.html


Informacje dotyczące przetargu na stronie www.bip.um.swidnica.pl, w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, tel. 74/8562-850(924), pok 124 oraz w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 74/8562-867, pok. 229, kontakt w godzinach 7.30 do 15.00.