Oferta Specjalna

 

 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Kościelna 5/3 - pow. 22,50 m2

Powierzchnia

22,50 m.kw.

Adres

ul. Kościelna 5/3

Cena wywoławcza

60 000,00 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

1

Typ własności

własność

Kondygnacja

poddasze

Inne

------

 

Dodano:

10.07.2024

 

Lokal mieszkalny o pow. 22,50 m2 położony przy

ul. Kościelna 5/3 w Świdnicy 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 3 składający się z jednego pokoju o łącznej powierzchni użytkowej 22,50 m², usytuowany na poddaszu – tj. ostatniej III kondygnacji w budynku wielorodzinnym przy ulicy Kościelnej nr 5 w Świdnicy, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 950, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą o numerze SW1S/00049582/4. WC przy klatce schodowej ujęte w częściach wspólnych.

Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i ogrzewanie CO o nieznanej sprawności. Brak instalacji gazowej.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw innych osób.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy „Śródmieście-północ” zatwierdzonego uchwałą nr Rady Miejskiej w Świdnicy XII/145/11 z dnia 25 listopada 2011 r., zbywany grunt położony jest w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem  I1.3/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

Budynek przy ulicy Kościelnej nr 5 wpisany jest do rejestru zabytków (Decyzja nr A/4820/1659 z dnia 12 maja 1966 r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) i podlega ochronie i opiece na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz. U. 2022 r., poz. 840 z późn. zm.) o ochronie zabytków  i opiece nad zabytkami, w związku z czym ustalona w przetargu cena lokalu obniżona zostanie o 1 %.

 

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu udzielił pozwolenia na przeniesienie własności ww. lokalu mieszkalnego.

Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku  w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.

Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

 

 

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 22,50 m² stanowi 84,79% ceny nieruchomości i wynosi                                                                        -   50 876,00 zł  

 

 

 

Cena udziału w działce nr 950 o powierzchni 455 m2 (7,99% całości) stanowi 15,21% ceny nieruchomości i wynosi                                                                 -    9 124,00 zł

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi                            -                      60 000,00 zł

 

Link do zarządzenia:

bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,128354,prezydent-miasta-swidnicy-informuje-o-wywieszeniu-na-tablicy-ogloszen-wykazu-nieruchomosci-wolny-lok.html

 

 

 I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - W TRAKCIE USTALANIA