English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. K. Pułaskiego 63-65/23 o pow. 18,70 m2

Powierzchnia

18,70 m.kw.

Adres

ul. K. Pułaskiego 63-65/23

Cena wywoławcza

80 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

3

Typ własności

własność

Kondygnacja

IV piętro

Inne

------

 

Dodano:

2031.09.02

 

Lokal mieszkalny o pow.  18,70 m2 położony przy ulicy K. Pułaskiego 63-65/23 w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na IV piętrze  budynku przy ul. K. Pułaskiego 63-65/23 o powierzchni 18,70 m2, który składa się z:

 

1. pokój (13,02 m2),

2. kuchnia (3,41 m2)

3. łazienka (2,25 m2)

 

 

 Wolny lokal mieszkalny nr 23 składający się z: jednego pokoju, kuchni i łazienki o powierzchni 18,70 m² usytuowany w obrębie IV piętra – V kondygnacji budynku wielorodzinnego przy ulicy Kazimierza Pułaskiego nr 63-65, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 1757, obr. 4, AM. 12, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00035861/3 oraz sprzedaż ułamkowej części gruntu działki nr 1758, obr. 4, AM. 12, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00042122/3. Pomieszczenie przypisane ujęte w częściach wspólnych piwnica o powierzchni 5,60 m².

 

 


Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i centralne ogrzewanie z sieci miejskiej. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 


W ramach programu KAWKA Gmina Miasto Świdnica podłączyła przedmiotowy lokal do centralnego ogrzewania. Nabywca lokalu jest zobowiązany podpisać z Urzędem Miejskim w Świdnicy umowę dotacji celowej, na podstawie, której będzie możliwość przeprowadzenia kontroli stanu instalacji w okresie trwałości projektu. Okres trwałości projektu to 5 lat od daty zakończenia inwestycji liczone od 30 października 2018 roku. W tym czasie instalacja nie może być zmieniona ani zdemontowana. Nie można również dołożyć w lokalu mieszkalnym innego źródła ciepła.

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnica dla obszaru „Śródmieście-południe”, zatwierdzony uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 r dla obszaru C4.1/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, zmieniony uchwałą nr XIV/139/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy „Śródmieście-południe”.

 


Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art.67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:
Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 18,70 m² stanowi 95,24% ceny nieruchomości i wynosi - 76 193,00 zł
Cena udziału w działce nr 1757 o powierzchni 454 m2 (2,29% całości) stanowi 3,50% ceny nieruchomości i wynosi - 2 797,00 zł
Cena udziału w działce nr 1758 o powierzchni 164 m2 (2,29% całości) stanowi 1,26% ceny nieruchomości i wynosi - 1 010,00 zł
---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi -
80 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

Termin oględzin - 07.09.2021 r. godz. 09:00

 

                              21.09.2021 r. godz. 15:10

 

 

 

 

 

 

 

Przetarg Nr P-85/IX/21 odbędzie się w dniu 29-09-2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.

 

 

Wadium w wysokości 8 000 zł  winno być wniesione w pieniądzu do dnia 23.09.2021 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

Szczegółowe informacje - bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,124485,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-85ix21-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-mieszkalnego-nr-23-przy-ulicy-ka.html