Oferta Specjalna

 

 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. K. Pułaskiego 51/11 - pow. 45,10 m2

Powierzchnia

45,10 m.kw.

Adres

ul. K. Pułaskiego 51/11

Cena wywoławcza

70 000,00 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

3

Typ własności

własność

Kondygnacja

poddasze

Inne

------

 

Dodano:

2023.03.15

 

Lokal mieszkalny nr 11 o pow.  45,10 m2 położony przy ulicy Kazimierza Pułaskiego nr 51 w Świdnicy

 

Wolny lokal mieszkalny nr 11 składający się z pokoju, kuchni i pomieszczenia gospodarczego o łącznej powierzchni użytkowej 45,10 m² oraz pomieszczenia przynależnego- komórka piwniczna nr 11 o pow. 8,00 m², usytuowany na III piętrze – IV kondygnacji w budynku wielorodzinnym przy ulicy Kazimierza Pułaskiego nr 51, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu działek nr 1747 i 1748, dla których Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi księgi wieczyste o numerach: SW1S/00036188/8 - dz. nr 1747, SW1S/00040965/0- dz. nr 1748. WC w częściach wspólnych na klatce schodowej.
Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie pierwotne piecowe.
W księdze wieczystej nr SW1S/00040965/0 w dziale IV ujawniona jest hipoteka przymusowa na kwotę 5 425,69 zł, nie dotycząca sprzedawanego udziału w działce nr 1748.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw innych osób.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla obszaru miasta Świdnicy „Śródmieście-południe”, zatwierdzonym uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 roku, zbywany grunt położony jest w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem C4.1/UM- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
Budynek przy ulicy Kazimierza Pułaskiego nr 51 wpisany jest do rejestru zabytków (Decyzja nr A/4864/1277/Wł z dnia 14 kwietnia 1989 r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) i podlega ochronie i opiece na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz. U. 2021 r., poz. 710) o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w związku z czym ustalona w przetargu cena lokalu obniżona zostanie o 1 %.
Decyzją nr 1112/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu udzielił pozwolenia na przeniesienie własności ww. lokalu mieszkalnego.
Ponadto przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.
Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 45,10 m² stanowi 93,88% ceny nieruchomości i wynosi - 93 876,00 zł

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 45,10 m² stanowi 93,88% ceny nieruchomości i wynosi - 65 716,00 zł

Cena udziału w działce nr 1747 o powierzchni 333 m2 (5,62% całości) stanowi 4,97% ceny nieruchomości i wynosi - 3 479,00 zł

Cena udziału w działce nr 1748 o powierzchni 77 m2 (5,62% całości) stanowi 1,15% ceny nieruchomości i wynosi - 805,00 zł
---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 70 000,00 zł

 

Termin oględzin:
07.04.2023 r. godz. 12.00
28.04.2023 r. godz. 12.00