English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

 


 

INVEST-PARK DEVELOPMENT
Hala produkcyjno - magazynowa


Lokale użytkowe do wynajęcia w ramach Programu Aktywizacji Śródmieścia
 
 Do wynajęcia boksy w Miejskim Domu Handlowym
 

 


Oferty najmu lokali użytkowychul. K. Pułaskiego 26/5 - 14,30 m.kw.

Powierzchnia

 14,30 m.kw.

Adres

ul. K. Pułaskiego 26/5 

Cena wywoławcza

9 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

1

Typ własności

własność

Kondygnacja

III piętro 

Inne

------

 

Dodano:

2017.10.16

 

 Lokal mieszkalny o pow. 14,30 m.kw. położony przy ul. K. Pułaskiego 26/5 w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na III piętrze budynku przy ul. K. Pułaskiego 26/5 o powierzchni 14,30 m2, który składa się z:

1. Pokój 14,30 m2,


Wolny lokal mieszkalny nr 5 składający się z jednego pokoju, usytuowany na III piętrze (poddasze) budynku wielorodzinnego przy ul. Kazimierza Pułaskiego nr 26 przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2049, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00040479/6. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, brak ogrzewania. Dostęp do wody na klatce schodowej.

Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – południe” zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 r. dla obszaru G2.2/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

  1. Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 14,30 m2 stanowi 73,80% ceny nieruchomości i wynosi - 6 642,00 zł

  2. Cena udziału w działce nr 2049 o pow. 167 m(9,58% całości) stanowi 26,20% ceny nieruchomości i wynosi - 2 358,00 zł

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 9 000,00 zł.

 

Wadium - 1 000,00 zł, licytacja godz. 10:00.

 

 

Wadium w ww. wysokości winno być wniesione do dnia 10-11-2017 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Świdnicy w Banku PEKAO S.A. I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.


Przetarg Nr P-100/XI/17 odbędzie się w dniu 16-11-2017 r. w sali nr 305
w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godz. 10:00. 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Pan Jan Strach, tel. 74 852-40-71, 74 852-08-81