Oferta Specjalna

 

 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. K. Pułaskiego 17/7 o pow. 44,70 m2

 

Powierzchnia

44,70 m.kw.

Adres

ul. K. Pułaskiego 17/7

Cena wywoławcza

70 000,00 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

2

Typ własności

własność

Kondygnacja

III piętro

Inne

------

 

 

Dodano:

2023.03.15

 

Lokal mieszkalny o pow. 44,70 m2 położony przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 17/7 w Świdnicy 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 7 składający się z: jednego pokoju i kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 44,70 m² (wc wspólne na klatce schodowej w częściach wspólnych), usytuowany na III piętrze – IV kondygnacji w budynku wielorodzinnym przy ulicy Kazimierza Pułaskiego nr 17, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 1718, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą o numerze SW1S/00032231/7.
Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie pierwotne piecowe.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw innych osób.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla obszaru miasta Świdnicy „Śródmieście-południe”, zatwierdzonym uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 roku, zbywany grunt położony jest w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem C3.1/UM- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
Budynek przy ulicy Kazimierza Pułaskiego nr 17 wpisany jest do rejestru zabytków (Decyzja nr A/4866/1275/Wł z dnia 14 kwietnia 1989 r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) i podlega ochronie i opiece na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz. U. 2021 r., poz. 710) o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w związku z czym ustalona w przetargu cena lokalu obniżona zostanie o 1 %.
Decyzją nr 1109/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu udzielił pozwolenia na przeniesienie własności ww. lokalu mieszkalnego.
Ponadto przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.
Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 44,70 m² stanowi 95,06% ceny nieruchomości i wynosi - 66 542,00 zł
Cena udziału w działce nr 1718 o powierzchni 252 m2 (8,12% całości) stanowi 4,94% ceny nieruchomości i wynosi - 3 458,00 zł
---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 70 000,00 zł
Link do BIP: