English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Jodłowa 27/3 - 38,60 m2

Powierzchnia

 38,60 m.kw.

Adres

ul. Jodłowa 27/3

Cena wywoławcza

36 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

3

Typ własności

własność

Kondygnacja

 1 piętro

Inne

------

 

 

Dodano:

2018.10.17

 

Lokal mieszkalny o pow. 38,60 m.kw. położony przy ul. Jodłowej 27/3  w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na I piętrze   w budynku przy ul. Jodłowej 27/3 o powierzchni 38,60 m2, który składa się z:

 

1. pokój 22,10 m2,

2. kuchnia 13 m2,

3. korytarz 3,50 m2.

 

Media w bud: elektr., wodna, kanalizacyjna, gazowa, ogrzewanie piecowe. 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni 38,60 mskładający się z: jednego pokoju, kuchni  i korytarza, usytuowany na I piętrze (poddasze) budynku wielorodzinnego przy ulicy Jodłowej nr 27, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 1005, dla której Sąd Rejonowy   w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00026804/0.

Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie piecowe, WC w częściach wspólnych na klatce schodowej.

 

Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Świdnicy-Zarzecze I” zatwierdzonego uchwałą nr XXVII/320/13 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 19 kwietnia  2013 r. dla obszaru 7.MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 38,60 m² stanowi 82,28% ceny nieruchomości  i wynosi                                                                               - 29 621,00 zł

 

Cena udziału w działce nr 1005 o pow. 1900 m(2,63% całości) stanowi 17,72 % ceny nieruchomości i wynosi                                                            - 6 379,00 zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena wywoławcza do przetargu wynosi                                 - 36 000,00 zł

 

Z tytułu nabycia udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu, nabywca lokalu wnosi opłatę w wysokości 15% ceny gruntu + podatek VAT oraz zobowiązany jest do corocznych opłat w wysokości 1% ceny gruntu + podatek VAT, płatnych do 31 marca każdego roku.

Zastrzega się, że ustalona wysokość opłaty rocznej może ulec aktualizacji w czasie trwania użytkowania wieczystego.

Wadium 4 000,00 zł. Licytacja godz.10:00;


Wadium w ww. wysokości winno być wniesione do dnia 09-11-2018 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

Przetarg Nr P-111/XI/18 odbędzie się w dniu 15-11-2018 r. w sali nr 305 w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godz. 10:00. 

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o przybycie z piętnastominutowym wyprzedzeniem w celu rejestracji.

 

Szczegółowe informacje - http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,119758,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-111xi18-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-mieszkalnego-nr-3-polozonego-pr.html

 

 

 

 

 

 Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71