Oferta Specjalna

 

 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Joachima Lelewela 14A/9 - 22,40 m2

 

Powierzchnia

22,40 m2

Adres

ul. Joachima Lelewela 14A/9

Cena wywoławcza

50 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

1

Typ własności

własność

Kondygnacja

parter

Inne

------

 

Dodano:

2022.06.30

 

Lokal mieszkalny o pow. 22,40 m.kw. położony przy ul.

J. Lelewela 14A/9 w Świdnicy 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 9 składający się z jednego pokoju o powierzchni 22,40 m², usytuowany na parterze – I kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym – tzw. zabudowa oficynowa przy ulicy Joachima Lelewela nr 14A, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2856, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00036864/1. WC na klatce schodowej    w budynku przy ulicy Joachima Lelewela nr 14 ujęte w częściach wspólnych.

 Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i ogrzewanie piecem kaflowym. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Śródmieście-południe” zatwierdzonym uchwałą nr XLVI/546/10  Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 roku zbywany grunt oznaczony jest symbolem Ł4.2/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej        z usługami.

Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości: 

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 22,40 m2 stanowi 96,20% ceny nieruchomości  i  wynosi   -  48 098,00 zł

 Cena udziału w działce nr 2856 o powierzchni 715 m2 (1,43% całości) stanowi 3,80% ceny  nieruchomości i wynosi  -     1 902,00 zł

 ---------------------------------------------------------------------------------------

Cena wywoławcza do przetargu wynosi    -    50 000,00 zł

 

Termin oględzin:
13.09.2022 r. godz. 11.10
04.10.2022 r. godz. 11.10

 

TERMIN PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:

1) J. Lelewela 14A/9 -22,40 m2 - lokal mieszkalny

 

- cena wywoławcza - 50 000,00 zł

Przetarg Nr P-89/X/22 odbędzie się w dniu 13-10-2022 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu w kwocie 5 000,00 zł do dnia 07.10.2022 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Szczegółowe informacje:

 bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,125970,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-89x22-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-mieszkalnego-nr-9-przy-ulicy-joac.html


Informacje dotyczące przetargu na stronie www.bip.um.swidnica.pl, w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, tel. 74/8562-850(924), pok 124 oraz w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 74/8562-867, pok. 229, kontakt w godzinach 7.30 do 15.00.