English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Jagiellońska 4/3a o pow. 19,50 m2

Powierzchnia

19,50  m.kw.

Adres

ul. Jagiellońska 4/3a 

Cena wywoławcza

40 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

2

Typ własności

własność

Kondygnacja

parter

Inne

------

 

Dodano:

2020.03.30

 

 

Lokal mieszkalny o pow.  19,50 m2 położony przy ul. Jagiellońskiej 4/3a  w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na parterze  budynku przy ul Jagiellońskiej 4/3a  o powierzchni 19,50  m2, który składa się z:

 

1.1 pokój z aneksem kuchennym o pow. 17,70 m2

 

2. przedpokój o pow. 1,80 m2 

 

 

 

 


Wolny lokal mieszkalny nr 3a
składający się z: pokoju z aneksem kuchennym  i przedpokoju  o powierzchni 19,50 m² (wc na klatce schodowej w bryle zasadniczej ujęte w częściach wspólnych) usytuowany na parterze – I kondygnacji budynku wielorodzinnego przy ulicy Jagiellońskiej nr 4 w Świdnicy, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 734, obr. 4, AM. 9, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00013796/6 oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 735, obr. 4, AM 9, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00026810/5.

 

Wejście do lokalu po zewnętrznych ażurowych schodach stalowych.


Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i ogrzewanie pierwotnie piecowe. Brak instalacji gazowej. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.


Z dniem 1 stycznia 2019 roku działka nr 734 o powierzchni 304 m² z mocy prawa została przekształcona z użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716, z późn. zm.)


Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XII/145/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopad 2011 r. „Śródmieście – północ” dla obszaru G1.1/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

 


Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:


Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 19,50 m² stanowi 97,28% ceny nieruchomości i wynosi - 38 911,00 zł


Cena udziału w działce nr 734 o powierzchni 304 m2 (1,72% całości) stanowi 2,08 % ceny nieruchomości i wynosi - 832,00 zł


Cena udziału w działce nr 735 o powierzchni 94 m2 (1,72% całości) stanowi 0,64 % ceny nieruchomości i wynosi - 257,00 zł
---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 40 000,00 złZ tytułu nabycia udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu działki nr 735 nabywca lokalu wnosi opłatę w wysokości 15 % ceny gruntu + podatek VAT oraz zobowiązany jest do corocznych opłat w wysokości 1 % ceny gruntu + podatek VAT, płatnych do 31 marca każdego roku.
Zastrzega się, że ustalona wysokość opłaty rocznej może ulec aktualizacji w czasie trwania użytkowania wieczystego.

 

 

Termin oględzin lokalu mieszkalnego -

 

UWAGA!!!! ZE WZGLĘDU NA OBECNĄ SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ OGLĘDZINY   ZOSTAJĄ ODWOŁANE!!!!

 

 

Link do dokumentacji filmowej dot. przedmiotowego lokalu - 

             https://www.youtube.com/watch?v=JMQbQg1frIs                                              

                                            

 

 

Przetarg Nr P-17/IV/20 odbędzie się w dniu 22-04-2020 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.

 

Wadium w wysokości 4 000,00 zł winno być wniesione w pieniądzu do dnia 16.04.2020 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

Szczegółowe informacje - 

 

 

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,122566,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-17iv20-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-mieszkalnego-nr-3a-przy-ulicy-ja.html

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71