Oferta Specjalna

 

 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. gen. Władysława Sikorskiego 33/5 - pow. 81,77 m2

Powierzchnia

 81,77 m.kw.

Adres

gen.W. Sikorskiego 33/5

Cena wywoławcza

180 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

7

Typ własności

własność

Kondygnacja

II piętro

Inne

------

 

Dodano:

10.07.2024

 

Lokal mieszkalny o pow. 81,77 m.kw. położony przy ul. gen. W. Sikorskiego 33/5 w Świdnicy 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 5 składający się z trzech pokoi, łazienki, kuchni i dwóch przedpokoi o łącznej powierzchni użytkowej 81,77 m², usytuowany na poddaszu – II kondygnacji w budynku wielorodzinnym przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego nr 33  w Świdnicy, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 1007, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą o numerze SW1S/00016814/0 oraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 1006, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą o numerze SW1S/00031761/4.

Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie pierwotne piecowe.

Lokal mieszkalny wyposażony jest w pierwotne węglowe źródło ogrzewania, które zgodnie z uchwałą Nr XLI/140/17 z dnia 30 listopada 2017 roku Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, nie może być eksploatowane po 01 lipca 2024 roku.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw innych osób.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Osiedle Młodych zatwierdzonego uchwałą nr XXVII/306/2017 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 stycznia 2017 r., zbywany grunt położony jest w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem  35MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku  w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.

Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 81,77 m² stanowi 80,20% ceny nieruchomości i wynosi                                                                                                         -   144 356,00 zł

Cena udziału w działce nr 1007 o powierzchni 239 m2 (17,42% całości) stanowi 5,46% ceny nieruchomości i wynosi                                                                               -     9 826,00 zł

Cena udziału w działce nr 1006 o powierzchni 628 m2 (17,42% całości) stanowi 14,34% ceny nieruchomości i wynosi                                                                             -    25 818,00 zł

---------------------------------------------------------------------------------------

Cena wywoławcza do przetargu wynosi                            -                       180 000,00 zł

 

 

I przetarg ustny nieograniczony P-61/VII/24 na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 5 przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego nr 33 w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu

Przetarg Nr P-61/VII/24 odbędzie się w dniu 23-07-2024 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu do dnia 17.07.2024 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 wadium - 18 000,00 zł

link do przetargu:

bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,128316,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-61vii24-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-mieszkalnego-nr-5-przy-ulicy-ge.html