Oferta Specjalna

 

 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. gen. Władysława Sikorskiego 29/5 - pow. 40,27 m2

 

Lokal mieszkalny o pow. 40,27 m2 położony przy

ul. gen. W. Sikorskiego 29/5 w Świdnicy 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 5 składający się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju i wc o łącznej powierzchni użytkowej 40,27 m² + pomieszczenie przynależne komórka piwniczna     nr 5 o powierzchni 8,16 m2, usytuowany na II piętrze – III kondygnacji w budynku wielorodzinnym przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego nr 29 w Świdnicy, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 1102, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą  o numerze SW1S/00025862/7. Brak łazienki.

W dziale III księgi wieczystej nr SW1S/00025862/7 widnieje ostrzeżenie o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym – nie dotyczący sprzedawanego lokalu. Poza ww. wpisem przedmiotowa nieruchomości są wolne od obciążeń i roszczeń osób trzecich.

Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie CO z sieci miejskiej.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw innych osób.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Osiedle Młodych zatwierdzonego uchwałą nr XXVII/306/2017 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 stycznia 2017 r., zbywany grunt położony jest w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem  35MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.

Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

 

 

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 40,27 m² stanowi 93,31% ceny nieruchomości i wynosi                                                                                                                                                                                                                  -   121 299,00 zł

 

 

 

Cena udziału w działce nr 1102 o powierzchni 345 m2 (11,27% całości) stanowi 6,69% ceny nieruchomości i wynosi                                                       -     8 701,00 zł

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi                            -                       130 000,00 zł

 

 Link do zarządzenia:

bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,128361,prezydent-miasta-swidnicy-informuje-o-wywieszeniu-na-tablicy-ogloszen-wykazu-nieruchomosci-wolny-lok.html

 

 I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - W TRAKCIE USTALANIA