Oferta Specjalna

 

 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Franciszkańska 5A/17-pow. 28,26 m2

Powierzchnia

28,26 m2

Adres

ul. Franciszkańska 5A/17

Cena wywoławcza

80 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

4

Typ własności

własność

Kondygnacja

pierwsza

Inne

------

 

Dodano:

10.07.2024

 

Lokal mieszkalny o pow. 28,26 m2 położony przy ul. Franciszkańskiej 5A/17 w Świdnicy 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 17 składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 28,26 m², usytuowany na I piętrze (stanowiący jednocześnie poddasze) – II kondygnacji w budynku wielorodzinnym przy ulicy Franciszkańskiej nr 5A w Świdnicy, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 1558, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą o numerze SW1S/00027104/0. Przedmiotowy lokal mieszkalny znajduje się nad lokalem użytkowym usytuowanym w strefie parteru. Wejście do lokalu po zewnętrznych ażurowych schodach stalowych.

Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie piecowe – pojedynczy piec kaflowy o bliżej nieokreślonej sprawności.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw innych osób.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla obszaru miasta Świdnicy „Śródmieście-południe”, zatwierdzonym uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 roku, zbywany grunt położony jest w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem A1.1/UM - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

 

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 28,26 m² stanowi 96,59% ceny nieruchomości i wynosi 

                                                                                                                        - 77 274,00 zł   

 

 

 

Cena udziału w działce nr 1558 o powierzchni 670 m2 (1,86% całości) stanowi 3,41% ceny nieruchomości i wynosi                                                                                                        -    2 726,00 zł

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi                                -                   80 000,00 zł

 
 

II przetarg ustny nieograniczony P-57/VII/24 na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 17 przy ulicy Franciszkańskiej nr 5A w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. 

 

Przetarg Nr P-57/VII/24 odbędzie się w dniu 18-07-2024 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu do dnia 12.07.2024 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

wadium - 8 000,00 zł

 

Link do przetargu:

bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,128280,ii-przetarg-ustny-nieograniczony-p-57vii24-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-mieszkalnego-nr-17-przy-ulicy-.html