English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Długa 52/12a-13 - pow. 104,10 m2

Powierzchnia

104,10 m.kw.

Adres

ul. Długa 52/12a-13

Cena wywoławcza

185 000,00 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

13

Typ własności

własność

Kondygnacja

poddasze

Inne

------

 

Dodano:

2021.10.21.

 

Lokal mieszkalny o pow.  104,10 m2 położony przy ulicy Długiej 52/12a-13 w Świdnicy 

 


olny lokal mieszkalny nr 12a-13 składający się z: czterech pokoi (pokój- 4,90 m2, pokój - 15,20 m2, pokój - 17,80 m2, pokój - 16,40 m2), dwóch łazienek (łazienka - 8,60 m2, łazienka - 1,50 m2), dwóch przedpokoi (przedpokój - 8,90 m2, przedpokój - 6,80 m2) , strychu (2,50 m2), kuchni (11,00 m2), dwóch pomieszczeń gospodarczych(pom. gosp. - 4,70 m2, pom. gosp. 4,50 m2) i wc (1,30 m2) o powierzchni 104,10 m², usytuowany na III piętrze (poddasze) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Długiej nr 52 przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2354, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00015059/2. Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie pierwotne piecowe. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.
Z dniem 1 stycznia 2019 roku działka nr 2354 o powierzchni 474 m² z mocy prawa została przekształcona z użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r., poz. 139 z późn. zm.).

Przeznaczenie gruntu zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście-południe”, zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 roku dla obszaru J4.1/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.
Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 104,10 m² stanowi 94,39% ceny nieruchomości i wynosi - 174 616,00 zł
Cena udziału w działce nr 2354 o powierzchni 474 m2 (10,75% całości) stanowi 5,61% ceny nieruchomości i wynosi - 10 384,00 zł
---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 185 000,00 zł

 

 

TERMINY OGLĘDZIN lokalu mieszkalnego:

28.10.2021 r. godz. 11.10

     09.11.2021 r. godz. 11.10     

 

Przetarg:

bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,124745,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-109xi21-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-mieszkalnego-nr-12a-13-przy-uli.html

 

 

 Cena wywoławcza – 185 000,00 zł , przetarg - P-109/XI/21 w dniu 25.11.2021 r. godz. 10:00, wadium – 19 000,00 zł do 19.11.2021 r. na konto Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A. I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724.
Informacje dotyczące przetargu na stronie www.bip.um.swidnica.pl, w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, tel. 74/8562-850(924), pok 124 oraz w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 74/8562-867, pok. 229, kontakt w godzinach 7.30 do 15.00.

 

 


 

 


 

 

 

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71