English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Długa 52/12a-13 - pow. 104,10 m2

Powierzchnia

104,10 m.kw.

Adres

ul. Długa 52/12a-13

Cena wywoławcza

165 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

13

Typ własności

własność

Kondygnacja

poddasze

Inne

------

 

Dodano:

2021.01.25

 

Lokal mieszkalny o pow.  104,10 m2 położony przy ulicy Długiej 52/12a-13 w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na poddaszu  budynku przy ul. Długiej 52 o powierzchni 104,10 m2, który składa się z:

 

1. 4 pokoi (4,90 m2, 15,20 m2, 17,80 m2, 16,40 m2),

2. 2 łazienek (8,60 m2. 1,50 m2)

3. kuchni (11,00 m2)

4. 2 przedpokoi (8,9 m2, 6,8 m2)

5. 2 pomieszczenia gospodarcze (4,7 m2, 4,5 m2)

6. WC (1,3 m2)

7. Strych (2,5 m2)

 

Wolny lokal mieszkalny nr 12a-13 składający się z: czterech pokoi , dwóch łazienek, dwóch przedpokoi, strychu, kuchni, dwóch pomieszczeń gospodarczych  i wc o powierzchni 104,10 m², usytuowany na III piętrze (poddasze) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Długiej nr 52 przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2354, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00015059/2.

 

Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie pierwotne piecowe. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 


Z dniem 1 stycznia 2019 roku działka nr 2354 o powierzchni 474 m² z mocy prawa została przekształcona z użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r., poz. 139 z późn. zm.).Przeznaczenie gruntu zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście-południe”, zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 roku dla obszaru J4.1/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

 


Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.

 


Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:
Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 104,10 m² stanowi 94,40% ceny nieruchomości i wynosi - 155 752,00 zł
Cena udziału w działce nr 2354 o powierzchni 474 m2 (10,75% całości) stanowi 5,60% ceny nieruchomości i wynosi - 9 248,00 zł
---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi -
165 000,00 zł

 

 

TERMINY OGLĘDZIN lokalu mieszkalnego - 11.02.2021 r. godz. 09:00   

                                                                           23.02.2021 r. godz. 09:00 

 

 

 

 

Przetarg Nr P-5/III/21 odbędzie się w dniu 04-03-2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.

 

 

Wadium w wysokości 17 000 zł  winno być wniesione w pieniądzu do dnia 26.02.2021 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

Szczegółowe informacje -

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,123641,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-5iii21-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-mieszkalnego-nr-12a-13-przy-ulic.html

 

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71