Oferta Specjalna

 

 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Długa 41/4 pow. 42,15 m2

Powierzchnia

42,15 m.kw.

Adres

ul. Długa 41/4

Cena wywoławcza

110000,00 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

3

Typ własności

własność

Kondygnacja

II piętro

Inne

------

 

Dodano:

2022.05.24

 

Lokal mieszkalny o pow. 42,15 m2 położony przy

ul. Długa 41/4 w Świdnicy 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 4 składający się z: dwóch pokoi i kuchni o powierzchni 42,15 m² (wc w częściach wspólnych na klatce schodowej), usytuowany na II piętrze – III kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Długiej nr 41, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2108, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00032239/3.


Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie pierwotne piecowe. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście-południe”, który został zatwierdzony uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 r., w części tekstowej zmieniony uchwałą nr XIV/139/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 20 grudnia 2019 r., działka nr 2108 oznaczona jest symbolem G3.2/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.


Ponadto przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.


Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 42,15 m2 stanowi 96,51% ceny nieruchomości  i  wynosi                                -  106 161,00 zł

Cena udziału w działce nr 2108 o powierzchni 124 m2 (15,87% całości) stanowi 3,49% ceny  nieruchomości i wynosi                -      3 839,00 zł

---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi                     -     110 000,00 zł


Link do przetargu:
http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,126558,kolejny-przetarg-ustny-nieograniczony-p-23iii23-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-mieszkalnego-nr-4-przy-ul.html


Termin oględzin 

14.03.2023 r. godz. 15.30

20.03.2023 r. godz 14.00

 

 

 TERMIN PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:

1) Długa 41/4 - 42,15 m2 - lokal mieszkalny

 

- cena wywoławcza - 110 000,00 zł

Przetarg Nr P-23/III/23 odbędzie się w dniu 28-03-2022 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.

 

Wadium winno być wniesione w pieniądzu w kwocie 11 000,00 zł do dnia 22.03.2023 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Szczegółowe informacje:

bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,126558,kolejny-przetarg-ustny-nieograniczony-p-23iii23-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-mieszkalnego-nr-4-przy-ul.html


Informacje dotyczące przetargu na stronie www.bip.um.swidnica.pl, w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, tel. 74/8562-850(924), pok 124 oraz w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 74/8562-867, pok. 229, kontakt w godzinach 7.30 do 15.00.