Oferta Specjalna

 

 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. B. Chrobrego 3A/13 - 63,55 m.kw.

Powierzchnia

63,55 m2

Adres

ul. Bolesława Chrobrego 3A/13

Cena wywoławcza

175 000,00 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

7

Typ własności

własność

Kondygnacja

parter

Inne

------

 

Dodano:

10.07.2024

 

Lokal mieszkalny o pow. 63,55 m2 położony przy ul. B. Chrobrego 3A/13 w Świdnicy 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 13 składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i dwóch przedpokojów o łącznej powierzchni użytkowej 63,55 m² + pomieszczenia przynależne komórka piwniczna nr 13 o powierzchni 8,60 m2, usytuowany w obrębie tzw. wysokiego parteru – I kondygnacji w budynku wielorodzinnym przy ulicy Bolesława Chrobrego nr 3A w Świdnicy, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 640, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą o numerze SW1S/00030166/6.

Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i piece kaflowe o bliżej nieokreślonej sprawności.

Lokal mieszkalny wyposażony jest w pierwotne węglowe źródło ogrzewania, które zgodnie z uchwałą Nr XLI/140/17 z dnia 30 listopada 2017 roku Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, nie może być eksploatowane po 01 lipca 2024 roku.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw innych osób.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Śródmieście – północ” zatwierdzonego uchwałą nr XII/145/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2011 r., zbywany grunt położony jest w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem  L1.4/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

 
 

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 63,55 m² stanowi 96,51% ceny nieruchomości i wynosi                                                                       - 168 900,00 zł  

 

 

Cena udziału w działce nr 640 o powierzchni 508 m2 (5,49% całości) stanowi 3,49% ceny nieruchomości i wynosi                                                               -    6 100,00 zł

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi                            -                   175 000,00 zł

 

 

 Termin oględzin:

15.07.2024 r. godz. 14.30

29.07.2024 r. godz. 14.30

 

 

II przetarg ustny nieograniczony P-71/VIII/24 na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 13 przy ulicy Bolesława Chrobrego nr 3A w Świdnicy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu. 

 

Przetarg Nr P-71/VIII/24 odbędzie się w dniu 06-08-2024 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu do dnia 31.07.2024 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Wadium- 18 000,00 zł

Link do przetargów:

bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,128401,ii-przetarg-ustny-nieograniczony-p-71viii24-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-mieszkalnego-nr-13-przy-ulicy.html