Oferta Specjalna

 

 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Al. Niepodległości 5/11 - pow. 102,50 m2

 

Powierzchnia

102,50 m.kw.

Adres

ul. Al .Niepodległości 5/11

Cena wywoławcza

185 000,00 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

5

Typ własności

własność

Kondygnacja

poddasze

Inne

------

 

Dodano:

2022.08.23

 

Lokal mieszkalny o pow.  102,50 m2 położony przy ulicy

Al. Niepodległości 5/11 w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na poddaszu  budynku przy ul. Al. Niepodległości 5/11 o powierzchni 102,50 m2, który składa się z:

 

1. 3 pokoi (31,80 m2, 24,90 m2, 16,30 m2),

2. kuchnia (14,50 m2)

3. przedpokój ( 15,00 m2)

 4. pomieszczenie przynależne łazienka na poddaszu o pow. 10,60 m2

 

Wolny lokal mieszkalny nr 11 składający się z: trzech pokoi, kuchni i przedpokoju o powierzchni 102,50 m² + pomieszczenie przynależne łazienka na poddaszu , usytuowany na poddaszu w budynku wielorodzinnym przy alei Niepodległości nr 5, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2329, obr. 4, AM. 12, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00013201/9 oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 2330, obr. 4, AM 12, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00030188/6.


Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie pierwotne piecowe. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.


Z dniem 1 stycznia 2019 roku działka nr 2329 o powierzchni 444 m² z mocy prawa została przekształcona z użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r., poz. 139, z późn. zm.).


Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego „Śródmieście-południe”, zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 roku dla obszaru J2.2/MW – teren zabudowy mieszkaniowo wielorodzinnej.


Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.

 

Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:


Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 102,50 m² stanowi 95,67% ceny nieruchomości i wynosi - 176 990,00 zł
Cena udziału w działce nr 2329 o powierzchni 444 m2 (8,15% całości) stanowi 2,99% ceny nieruchomości i wynosi - 5 531,00 zł
Cena udziału w działce nr 2330 o powierzchni 198 m2 (8,15% całości) stanowi 1,34% ceny nieruchomości i wynosi - 2 479,00 zł
---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 185 000,00 zł

 


Z tytułu nabycia udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu działki nr 2330 nabywca lokalu wnosi opłatę w wysokości 15 % ceny gruntu + podatek VAT oraz zobowiązany jest do corocznych opłat w wysokości 1 % ceny gruntu + podatek VAT, płatnych do 31 marca każdego roku.
Zastrzega się, że ustalona wysokość opłaty rocznej może ulec aktualizacji w czasie trwania użytkowania wieczystego.

  Termin oględzin:

13.09.2022 r. godz. 10.00
04.10.2022 r. godz. 10.00

 

TERMIN PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:

 

1) Al. Niepodległości 5/11 -102,50 m2 - lokal mieszkalny

 

- cena wywoławcza -185 000,00 zł

 Przetarg Nr P-94/X/22 odbędzie się w dniu 18-10-2022 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 12:00.


Wadium winno być wniesione w pieniądzu w kwocie 19 000,00 zł do dnia 12.10.2022 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Szczegółowe informacje: 

bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,125985,kolejny-przetarg-ustny-nieograniczony-p-94x22-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-mieszkalnego-nr-11-przy-ale.html                                                                                                                            

Informacje dotyczące przetargu na stronie www.bip.um.swidnica.pl, w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, tel. 74/8562-850(924), pok 124 oraz w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 74/8562-867, pok. 229, kontakt w godzinach 7.30 do 15.00. Lokal można oglądać po wcześniejszym umówieniu się, proszę o kontakt od 7.00 do 15.00 w dni robocze tel. 74/852 40 71 Miejski Zarząd Nieruchomości.