English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

Pl. Grunwaldzki 10/11a o pow. 43,40 m2

Powierzchnia

43,40 m.kw.

Adres

Pl. Grunwaldzki 10/11a

Cena wywoławcza

100 000,00 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

5

Typ własności

własność

Kondygnacja

IV piętro

Inne

------

 

Dodano:

2021.10.27

 

Lokal mieszkalny o pow.  43,40 m2 położony przy Pl. Grunwaldzkim 10/11a w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony naIV piętrze  budynku przy Pl. Grunwaldzkim 10/11a o powierzchni 43,40 m2, który składa się z:

 

1. pokój (15.90 m2),

2. kuchnia (11,00 m2)

3. przedpokój (2,70 m2) 

4. łazienka (1,80 m2)

5. pom. gospodarcze (12,00 m2)


 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 11A składający się z: jednego pokoju (15,90 m2), kuchni, łazienki, pomieszczenia gospodarczego  i przedpokoju o powierzchni 43,40 m², lokal mieszkalny usytuowany na IV piętrze (poddasze) – V kondygnacji budynku wielorodzinnego przy placu Grunwaldzkim nr 10, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 1498, obr. 4, AM. 10, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00014054/0 oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 1497, obr. 4, AM. 10, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00027100/2.

 


Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie pierwotne piecowe. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 


Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 r. dla „Śródmieście-południe” dla obszaru K1.4/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, zmieniony uchwałą nr XIV/139/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy „Śródmieście-południe”.

 


Ponadto przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.

 


Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:


 

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 43,40 m² stanowi 96,78% ceny nieruchomości                 i wynosi                                                                                                 -  96 775,00 zł

Cena udziału w działce nr 1498 o powierzchni 317 m2 (3,61% całości) stanowi 2,27% ceny nieruchomości i wynosi                                                                                  -     2 271,00 zł

Cena udziału w działce nr 1497 o powierzchni 367 m2 (1,31% całości) stanowi 0,95% ceny nieruchomości i wynosi                                                                                 -         954,00 zł

---------------------------------------------------------------------------------------

Cena wywoławcza do przetargu wynosi                                -                   100 000,00 zł


Z tytułu nabycia udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu działki nr 1497 nabywca lokalu wnosi opłatę w wysokości 15 % ceny gruntu + podatek VAT oraz zobowiązany jest do corocznych opłat w wysokości 1 % ceny gruntu + podatek VAT, płatnych do 31 marca każdego roku.
Zastrzega się, że ustalona wysokość opłaty rocznej może ulec aktualizacji w czasie trwania użytkowania wieczystego.


Termin oględzin:
01.02.2022 r. godz. 9.30