English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

Pl. Grunwaldzki 10/11 o pow. 25,20 m2

Powierzchnia

25,20 m.kw.

Adres

Pl. Grunwaldzki 10/11

Cena wywoławcza

65 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

3

Typ własności

własność

Kondygnacja

IV piętro 

Inne

------

 

 

Dodano:

2021.09.01

Lokal mieszkalny o pow. 25,20 m.kw. położony przy Pl. Grunwaldzkim 10/11 w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na poddaszu (IV piętro) budynku przy Pl. Grunwaldzkim 10/11 o powierzchni 25,20  m2, który składa się z:

 

1. pokój 12,70 m2,

2. kuchnia 8,60 m2

3. przedpokój 4,20 m2

 

Wolny lokal mieszkalny nr 11 składający się z: jednego pokoju, kuchni i przedpokoju  o powierzchni 25,50 m², lokal mieszkalny usytuowany na IV piętrze (poddasze) – V kondygnacji budynku wielorodzinnego przy placu Grunwaldzkim nr 10, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 1498, obr. 4, AM. 10, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00014054/0 oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 1497, obr. 4, AM. 10, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00027100/2.

 

WC na półpiętrze ujęte w częściach wspólnych.

 


Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i gazową. Brak ogrzewania lokalu. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 


Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 r. dla „Śródmieście-południe” dla obszaru K1.4/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, zmieniony uchwałą nr XIV/139/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy „Śródmieście-południe”.

 


Ponadto przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.

 


Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 25,50 m² stanowi 96,32% ceny nieruchomości i wynosi - 62 611,00 zł
Cena udziału w działce nr 1498 o powierzchni 317 m2 (2,49% całości) stanowi 2,52% ceny nieruchomości i wynosi - 1 636,00 zł
Cena udziału w działce nr 1497 o powierzchni 367 m2 (0,99% całości) stanowi 1,16% ceny nieruchomości i wynosi - 753,00 zł
---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 65 000,00 złZ tytułu nabycia udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu działki nr 1497 nabywca lokalu wnosi opłatę w wysokości 15 % ceny gruntu + podatek VAT oraz zobowiązany jest do corocznych opłat w wysokości 1 % ceny gruntu + podatek VAT, płatnych do 31 marca każdego roku.
Zastrzega się, że ustalona wysokość opłaty rocznej może ulec aktualizacji w czasie trwania użytkowania wieczystego.