English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Jagiellońska 1/9-9a ow. 210,57 m2

Powierzchnia

210,57 m.kw.

Adres

ul. Jagiellońska 1/9-9a

Cena wywoławcza

310 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

12

Typ własności

własność

Kondygnacja

4 piętro

Inne

------

 

Dodano:

2020.05.29

 

 

Lokal mieszkalny o pow.  210,57 m2 położony przy ul. Jagiellońskiej 1/9-9a  w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na IV piętrze  budynku przy ul. Jagiellońskiej 1/9-9a  o powierzchni 210,57  m2, który składa się z:

 

1. 5 pokoi (pokój - 21,33 m2, pokój - 22,56 m2, pokój - 41,71 m2, pokój - 24,81 m2, pokój - 22,90 m2),

2. 3 kuchnie (kuchnia - 16,70 m2, kuchnia -7,15 m2, kuchnia - 16,15 m2),

3. przedpokój (25,36 m2),

4. łazienka (7,99 m2),

5. spiżarka (1,10 m2)

6. wc (2,81 m2)

 


 

 Wolny lokal mieszkalny nr 9-9a składający się z: 5 pokoi, 3 kuchnie, przedpokój, łazienka, spiżarka  i wc  o powierzchni 210,57 m², usytuowany na IV piętro – V kondygnacja w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Jagiellońskiej nr 1 przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 671, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00015038/9 oraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 672, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00032216/6.


Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie pierwotne piecowe. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.


Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XII/145/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2011 r. „Śródmieście – północ” dla obszaru F1.6/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.


Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:


Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 210,57 m2 stanowi 95,98% ceny nieruchomości i wynosi - 297 549,00 zł


Cena udziału w działce nr 671 o powierzchni 475 m2 (11,70% całości) stanowi 2,94% ceny nieruchomości i wynosi - 9 113,00 zł


Cena udziału w działce zabudowanej budynkiem transportowym o wartości zero złotych, nr działki 672 o powierzchni 174 m2 (11,70% całości) stanowi 1,08% ceny nieruchomości i wynosi - 3 338,00 zł


---------------------- --------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 310 000,00 zł

 

 

 

 

  Link do dokumentacji filmowej dot. przedmiotowego lokalu - 

https://www.youtube.com/watch?v=i7cL0gdIjxA&feature=youtu.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin oględzin lokalu mieszkalnego -  16 czerwca 2020 roku godz. 15:00

 


 

 

 

 

Link do dokumentacji filmowej dot. przedmiotowego lokalu - 


                                                          

                                                            

                                             


 

 

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71