English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

Pl. 1000 - lecia Państwa Polskiego 3/3 - 3a o pow. 146,10 m2

Powierzchnia

146,10 m.kw.

Adres

Pl. 1000 - lecia  Państwa Polskiego 3/3-3a

Cena wywoławcza

230 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

12

Typ własności

własność

Kondygnacja

2 piętro

Inne

------

 

Dodano:

2020.03.30

 

 

Lokal mieszkalny o pow.  146,10 m2 położony przy Pl. 1000 - lecia Państwa Polskiego 3/3-3a  w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na II piętrze  budynku przy Pl. 1000 - lecia Państwa Polskiego 3/3 - 3a  o powierzchni 146,10  m2, który składa się z:

 

1. 4 pokoi o pow. 25,70 m2,  27,90 m2, 17,90 m2, 15,30 m2

 

2. dwóch kuchni o pow. 14,90 m2 i 13,10 m2,

 

3. dwie skrytki o pow. 1,70 m2 i 4,50 m2 

 

4. łazienka pow. 3,90 m2

 

5. WC pow. 1,10 m2

 

6. dwa przedpokoje pow. 1,50 m2 i 18,60 m2

 

plus dwa pomieszczenia przynależne : piwnice o pow. 16,80 m2 i 18,70 m2 oraz komórka o pow. 0,90 m2 przy klatce schodowej.  

 

 


Wolny lokal mieszkalny nr 3-3a
składający się z: czterech pokoi, dwóch kuchni, dwóch skrytek, łazienki, wc  i dwóch przedpokoi  o powierzchni 146,10 m² + pomieszczenia przynależne dwie piwnice oraz komórka  przy klatce schodowej, usytuowany na II piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Placu 1000-lecia Państwa Polskiego nr 3 przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2399, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00039154/2.


Lokal wyposażony jest w: instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie pierwotne piecowe.

 

Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń. Nabywca zobowiązuje się do ustanowienia służebności gruntowej w postaci przechodu i przejazdu przez działkę nr 2399 na rzecz działek numer: 2400, 2401 i 2403.


Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 r. „Śródmieście – południe” dla obszaru M2.1/MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 


Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.

 

 


Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:


Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 146,10 m2 stanowi 91,60% ceny nieruchomości i wynosi - 210 659,00 zł


Cena udziału w działce nr 2399 o powierzchni 388 m2 (29,54% całości) stanowi 8,40% ceny nieruchomości i wynosi - 19 341,00 zł
---------------------- --------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 230 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

Termin oględzin lokalu mieszkalnego - 

 


UWAGA!!!! ZE WZGLĘDU NA OBECNĄ SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ T OGLĘDZINY   ZOSTAJĄ ODWOŁANE!!!!

 

 

 

Link do dokumentacji filmowej dot. przedmiotowego lokalu - 

   https://www.youtube.com/watch?v=mWNQq5Guqdk

                                                          

                                                            

                                            


Przetarg Nr P-13/IV/20 odbędzie się w dniu 21-04-2020 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.

 

Wadium w wysokości 30 000,00 zł  winno być wniesione w pieniądzu do dnia 15.04.2020 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

Szczegółowe informacje - 

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,122562,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-13iv20-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-mieszkalnego-nr-3-3a-przy-placu-.html

 

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71