Oferta Specjalna

 

 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

pl. 1000-lecia 8/10-10a - pow. 130,50 m2

 

Lokal mieszkalny o pow. 130,50 m2 położony przy

pl. 1000-lecia 8/10-10a w Świdnicy 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 10-10a składający się z: czterech pokoi, dwóch kuchni, dwóch przedpokoi, spiżarki, łazienki i wc o powierzchni 130,50 m², lokal usytuowany na III piętrze – IV kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy placu 1000-lecia Państwa Polskiego nr 8, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2387, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00025504/0.

 
Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie piecowe. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 
Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 r. „Śródmieście – południe” dla obszaru M2.1/MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 
Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.
 

Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 130,50 m² stanowi 96,22% ceny nieruchomości i wynosi - 312 714,00 zł
Cena udziału w działce nr 2387 o powierzchni 506 m2 (12,32% całości) stanowi 3,78% ceny nieruchomości i wynosi - 12 286,00 zł
---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi- 325 000,00 zł

 

Termin oględzin:
13.09.2022 r. godz. 10.30
04.10.2022 r. godz. 10.30

 

TERMIN PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:

1) pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 8/10-10a - 130,50 m2 - lokal mieszkalny

- cena wywoławcza 325 000,00 zł

Przetarg Nr P-92/X/22 odbędzie się w dniu 18-10-2022 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu w kwocie 33 000,00 zł do dnia 12.10.2022 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

Szczegółowe informacje:

bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,125983,ii-przetarg-ustny-nieograniczony-p-92x22-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-mieszkalnego-nr-10-10a-przy-plac.html


Informacje dotyczące przetargu na stronie www.bip.um.swidnica.pl, w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, tel. 74/8562-850(924), pok 124 oraz w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 74/8562-867, pok. 229, kontakt w godzinach 7.30 do 15.00.