Oferta Specjalna

 

 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

pl. 1000-lecia 8/10-10a - pow. 130,50 m2

 

Lokal mieszkalny o pow. 130,50 m2 położony przy

pl. 1000-lecia 8/10-10a w Świdnicy 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 10-10a składający się z: czterech pokoi, dwóch kuchni, dwóch przedpokoi, spiżarki, łazienki i wc o powierzchni 130,50 m², lokal usytuowany na III piętrze – IV kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy placu 1000-lecia Państwa Polskiego nr 8, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2387, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00025504/0.

 
Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie piecowe. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 
Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 r. „Śródmieście – południe” dla obszaru M2.1/MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 
Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.
 


Cena wywoławcza do przetargu wynosi- w trakcie ustalania

 

 Termin oględzin:

06.12.2022 r. godz. 16.30

20.12.2022 r. godz. 16.30

 Cena wywoławcza –................... zł , kolejny przetarg - .................. w dniu ............ r. godz ......................, wadium – .................. zł do ............... r. na konto Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A. I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724.
Informacje dotyczące przetargu na stronie www.bip.um.swidnica.pl, w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, tel. 74/8562-850(924), pok 124 oraz w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 74/8562-867, pok. 229, kontakt w godzinach 7.30 do 15.00.