English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

OFERTY NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH NA TERENIE MIASTA ŚWIDNICY

 II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NR P-97/X/21

 
DOTYCZĄCY:
 
„Oddania w najem lokali użytkowych usytuowanych w zasobach komunalnych
Miasta Świdnicy” dot. lokali w *Rynku 37, ul. Różanej 1 i ul. B.
Chrobrego 3 **.
*
 
*Link do ogłoszenia w BIP:*
 
 
*Przetarg nr P-97/X/21 odbędzie się w dniu 26-10-2021 r. punktualnie o
godzinach podanych w ogłoszeniu w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w
Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47.*
 
**
**Wadium winno być wniesione w pieniądzu do dnia 20.10.2021 r. na
rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978
1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu
środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.**
 
oraz**
**
 
 
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NR P-98/X/21
 
DOTYCZĄCY:
 
„Oddania w najem lokali użytkowych usytuowanych w zasobach komunalnych
Miasta Świdnicy” dot. lokali przy *ul. Długiej 27/02, Westerplatte 55A,
Łukowej, Garbarskiej (garaż) i Pl. Grunwaldzkim 11. **.
*
 
*Link do ogłoszenia w BIP:*
 
 
*Przetarg nr P-98/X/21 odbędzie się w dniu 28-10-2021 r. punktualnie o
godzinach podanych w ogłoszeniu w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w
Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47.*
 
**
**Wadium winno być wniesione w pieniądzu do dnia 22.10.2021 r. na
rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978
1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu
środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.**

 

 II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NR P-97/X/21

 
DOTYCZĄCY:
 
„Oddania w najem lokali użytkowych usytuowanych w zasobach komunalnych
Miasta Świdnicy” dot. lokali w *Rynku 37, ul. Różanej 1 i ul. B.
Chrobrego 3 **.
*
 
*Link do ogłoszenia w BIP:*
 
 
*Przetarg nr P-97/X/21 odbędzie się w dniu 26-10-2021 r. punktualnie o
godzinach podanych w ogłoszeniu w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w
Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47.*
 
**
**Wadium winno być wniesione w pieniądzu do dnia 20.10.2021 r. na
rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978
1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu
środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.**
 
oraz**
**
 
 
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NR P-98/X/21
 
DOTYCZĄCY:
 
„Oddania w najem lokali użytkowych usytuowanych w zasobach komunalnych
Miasta Świdnicy” dot. lokali przy *ul. Długiej 27/02, Westerplatte 55A,
Łukowej, Garbarskiej (garaż) i Pl. Grunwaldzkim 11. **.
*
 
*Link do ogłoszenia w BIP:*
 
 
*Przetarg nr P-98/X/21 odbędzie się w dniu 28-10-2021 r. punktualnie o
godzinach podanych w ogłoszeniu w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w
Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47.*
 
**
**Wadium winno być wniesione w pieniądzu do dnia 22.10.2021 r. na
rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978
1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu
środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.**