English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

OFERTY NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH NA TERENIE MIASTA ŚWIDNICY

 

 

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NR P-34/IV/21

DOTYCZĄCY:

„Oddania w najem lokali użytkowych usytuowanych w zasobach komunalnych Miasta Świdnicy” dot. garaży przy ul. J. Słowackiego – (cz .dz. gr. nr 10, Obr. 5, Zachód).

Link do ogłoszenia w BIP:

 

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,123783,i-przetarg-ustny-nieograniczony-nr-p-34iv21-dotyczacy-oddania-w-najem-lokali-uzytkowych-usytuowanych.html

Przetarg nr P-34/IV/21 odbędzie się dnia 8-04-2021 r. punktualnie o godzinach podanych w ogłoszeniu w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47.

 

 

 

 

 

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NR P-35/IV/21

DOTYCZĄCY:

„Oddania w najem lokali użytkowych usytuowanych w zasobach komunalnych Miasta Świdnicy” dot. lokali przy ul. Przechodniej 10, Pl. Grunwaldzkim 11 i garażu przy Pl. Św. Małgorzaty 13-13A.

Link do ogłoszenia w BIP:

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,123859,i-przetarg-ustny-nieograniczony-nr-p-35iv21-dotyczacy-oddania-w-najem-lokali-uzytkowych-usytuowanych.html

Przetarg nr P-35/IV/21 odbędzie się dnia 22-04-2021 r. punktualnie o godzinach podanych w ogłoszeniu w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47.

 

 

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NR P-34/IV/21

DOTYCZĄCY:

„Oddania w najem lokali użytkowych usytuowanych w zasobach komunalnych Miasta Świdnicy” dot. garaży przy ul. J. Słowackiego – (cz .dz. gr. nr 10, Obr. 5, Zachód).

Link do ogłoszenia w BIP:

 

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,123783,i-przetarg-ustny-nieograniczony-nr-p-34iv21-dotyczacy-oddania-w-najem-lokali-uzytkowych-usytuowanych.html

Przetarg nr P-34/IV/21 odbędzie się dnia 8-04-2021 r. punktualnie o godzinach podanych w ogłoszeniu w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47.

 

 

 

 

 

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NR P-35/IV/21

DOTYCZĄCY:

„Oddania w najem lokali użytkowych usytuowanych w zasobach komunalnych Miasta Świdnicy” dot. lokali przy ul. Przechodniej 10, Pl. Grunwaldzkim 11 i garażu przy Pl. Św. Małgorzaty 13-13A.

Link do ogłoszenia w BIP:

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,123859,i-przetarg-ustny-nieograniczony-nr-p-35iv21-dotyczacy-oddania-w-najem-lokali-uzytkowych-usytuowanych.html

Przetarg nr P-35/IV/21 odbędzie się dnia 22-04-2021 r. punktualnie o godzinach podanych w ogłoszeniu w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47.