English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

OFERTY NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH NA TERENIE MIASTA ŚWIDNICY

 

Najem lokali użytkowych w drodze przetargu nieograniczonego: 

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NR P- 32/VI/19 DOTYCZĄCY:

„Oddania w najem lokali użytkowych usytuowanych w zasobach komunalnych Miasta Świdnicy” dot. lokali użytkowych przy ul. Różanej 1 oraz Kotlarskiej 5A.

 

KOLEJNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NR P- 32/VI/19

DOTYCZĄCY:

„Oddania w najem lokali użytkowych usytuowanych w zasobach komunalnych Miasta Świdnicy” dot. lokali użytkowych przy ul. Rynek 38 oraz Kolejowej 5.

 

Przetarg nr P-32/VI/19 odbędzie się dnia 11-06-2019 r. punktualnie o godzinach podanych w ogłoszeniu w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47.

Szczegółowe informacje -

 http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,120839,ii-przetarg-ustny-nieograniczony-oraz-kolejny-przetarg-ustny-nieograniczony-nr-p-32vi19-dotyczacy-od.html

 

 

Najem lokali użytkowych w drodze przetargu nieograniczonego: 

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NR P- 32/VI/19 DOTYCZĄCY:

„Oddania w najem lokali użytkowych usytuowanych w zasobach komunalnych Miasta Świdnicy” dot. lokali użytkowych przy ul. Różanej 1 oraz Kotlarskiej 5A.

 

KOLEJNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NR P- 32/VI/19

DOTYCZĄCY:

„Oddania w najem lokali użytkowych usytuowanych w zasobach komunalnych Miasta Świdnicy” dot. lokali użytkowych przy ul. Rynek 38 oraz Kolejowej 5.

 

Przetarg nr P-32/VI/19 odbędzie się dnia 11-06-2019 r. punktualnie o godzinach podanych w ogłoszeniu w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47.

Szczegółowe informacje -

 http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,120839,ii-przetarg-ustny-nieograniczony-oraz-kolejny-przetarg-ustny-nieograniczony-nr-p-32vi19-dotyczacy-od.html