English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

OFERTY NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH NA TERENIE MIASTA ŚWIDNICY

 

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NR P-41/VII/20

DOTYCZĄCY:

„Oddania w najem lokali użytkowych usytuowanych w zasobach komunalnych Miasta Świdnicy” dot. trzech garaży przy ul. Folwarcznej (dz. gr. nr 1106/1, obr. 4 Śródmieście) oraz garażu przy ul. Marii Konopnickiej 3 (dz. gr. nr 1630, obr. 4 Śródmieście).

Link do ogłoszenia w BIP:

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,122820,i-przetarg-ustny-nieograniczony-nr-p-41vii20-dotyczacy-oddania-w-najem-lokali-uzytkowych-usytuowanyc.html

Przetarg nr P-41/VII/20 odbędzie się dnia 02.07.2020 r. punktualnie o godzinach podanych w ogłoszeniu w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47.


 

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NR P-42/VII/20

DOTYCZĄCY:

„Oddania w najem lokali użytkowych usytuowanych w zasobach komunalnych Miasta Świdnicy” dot. lokali użytkowych przy ul. Różanej 1, ul. Księcia Bolka Świdnickiego 12 i kiosku przy Placu Grunwaldzkim 12.

Link do ogłoszenia w BIP:

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,122853,i-przetarg-ustny-nieograniczony-nr-p-42vii20-dotyczacy-oddania-w-najem-lokali-uzytkowych-usytuowanyc.html

Przetarg nr P-42/VII/20 odbędzie się dnia 07.07.2020 r. punktualnie o godzinach podanych w ogłoszeniu w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47.
 

 

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NR P-41/VII/20

DOTYCZĄCY:

„Oddania w najem lokali użytkowych usytuowanych w zasobach komunalnych Miasta Świdnicy” dot. trzech garaży przy ul. Folwarcznej (dz. gr. nr 1106/1, obr. 4 Śródmieście) oraz garażu przy ul. Marii Konopnickiej 3 (dz. gr. nr 1630, obr. 4 Śródmieście).

Link do ogłoszenia w BIP:

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,122820,i-przetarg-ustny-nieograniczony-nr-p-41vii20-dotyczacy-oddania-w-najem-lokali-uzytkowych-usytuowanyc.html

Przetarg nr P-41/VII/20 odbędzie się dnia 02.07.2020 r. punktualnie o godzinach podanych w ogłoszeniu w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47.


 

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NR P-42/VII/20

DOTYCZĄCY:

„Oddania w najem lokali użytkowych usytuowanych w zasobach komunalnych Miasta Świdnicy” dot. lokali użytkowych przy ul. Różanej 1, ul. Księcia Bolka Świdnickiego 12 i kiosku przy Placu Grunwaldzkim 12.

Link do ogłoszenia w BIP:

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,122853,i-przetarg-ustny-nieograniczony-nr-p-42vii20-dotyczacy-oddania-w-najem-lokali-uzytkowych-usytuowanyc.html

Przetarg nr P-42/VII/20 odbędzie się dnia 07.07.2020 r. punktualnie o godzinach podanych w ogłoszeniu w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47.