English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

OFERTY NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH NA TERENIE MIASTA ŚWIDNICY

 

Najem lokali użytkowych w drodze przetargu nieograniczonego: 

 

 

 

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NR P- 82/X/19 DOTYCZĄCY:

„Oddania w najem lokali użytkowych usytuowanych w zasobach komunalnych Miasta Świdnicy” dot. lokali użytkowych przy ul. Westerplatte 7, Placu Grunwaldzkim 12 - stoisko nr 10 w Miejskim Domu Handlowym, oraz przy ul. Komunardów 6.

Link do ogłoszenie w BIP:

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,121604,i-przetarg-ustny-nieograniczony-nr-p-82x19-dotyczacy-oddania-w-najem-lokali-uzytkowych-usytuowanych-.html

Przetarg nr P-82/X/19 odbędzie się dnia 21-10-2019 r. punktualnie o godzinach podanych w ogłoszeniu w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47.

 

 

 

 

 

_________________

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NR P- 83/X/19  DOTYCZĄCY:

„Oddania w najem lokali użytkowych usytuowanych w zasobach komunalnych Miasta Świdnicy” dot. lokali użytkowych przy ul. Przechodniej 10, ul. Wrocławskiej 14a oraz ul. Garbarskiej (garaż).

Link do ogłoszenie w BIP:

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,121605,i-przetarg-ustny-nieograniczony-nr-p-83x19-dotyczacy-oddania-w-najem-lokali-uzytkowych-usytuowanych-.html


Przetarg nr P-83/X/19 odbędzie się dnia 23-10-2019 r. punktualnie o godzinach podanych w ogłoszeniu w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47.

 

Najem lokali użytkowych w drodze przetargu nieograniczonego: 

 

 

 

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NR P- 82/X/19 DOTYCZĄCY:

„Oddania w najem lokali użytkowych usytuowanych w zasobach komunalnych Miasta Świdnicy” dot. lokali użytkowych przy ul. Westerplatte 7, Placu Grunwaldzkim 12 - stoisko nr 10 w Miejskim Domu Handlowym, oraz przy ul. Komunardów 6.

Link do ogłoszenie w BIP:

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,121604,i-przetarg-ustny-nieograniczony-nr-p-82x19-dotyczacy-oddania-w-najem-lokali-uzytkowych-usytuowanych-.html

Przetarg nr P-82/X/19 odbędzie się dnia 21-10-2019 r. punktualnie o godzinach podanych w ogłoszeniu w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47.

 

 

 

 

 

_________________

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NR P- 83/X/19  DOTYCZĄCY:

„Oddania w najem lokali użytkowych usytuowanych w zasobach komunalnych Miasta Świdnicy” dot. lokali użytkowych przy ul. Przechodniej 10, ul. Wrocławskiej 14a oraz ul. Garbarskiej (garaż).

Link do ogłoszenie w BIP:

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,121605,i-przetarg-ustny-nieograniczony-nr-p-83x19-dotyczacy-oddania-w-najem-lokali-uzytkowych-usytuowanych-.html


Przetarg nr P-83/X/19 odbędzie się dnia 23-10-2019 r. punktualnie o godzinach podanych w ogłoszeniu w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47.