English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

Budynek przy ul. Kliczkowskiej 34

Powierzchnia

1859,21 m.kw.

Adres

ul. Kliczkowska 34

Cena wywoławcza

 900 000,00 zł 

Stan

dobry

Ilość pomieszczeń

-

Pow.działki

2360 m.kw.

liczba kondygnacji

3

Typ własności

własność

 


Aktualizacja:

2019.01.10

 

Budynek wolnostojący położony przy ul. Kliczkowskiej nr 34 w Świdnicy - działka nr 231 o pow. 0,2360 ha. 

 

Budynek dwukondygnacyjny w części niższej i trzykondygnacyjny w części wyższej w całości podpiwniczony, o powierzchni 1859,21 m2.

Budynek wpisany do ewidencji zabytków, posiada bogaty wystrój architektoniczny zarówno elewacji zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Media w budynku: instalacja elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, teletechniczna z wewnętrzną siecią komputerową, gazowa oraz centralnego ogrzewania zasilana z własnej kotłowni, usytuowanej w pomieszczeniu piwnicznym (piec gazowy jednofunkcyjny do c.o. typu Ferroli, grzejniki konwektorowe typu Radon oraz część typu przemysłowego). 

 

Budynek posiada bogaty wystrój architektoniczny elewacji w postaci boni, licznych zdobień, Ściany wewnętrzne zdobione są boazeriami, gzymsami. Na suficie I piętra umieszczone są ozdobne kasetony. Balustrada klatki schodowej oraz balustrada przy otworze eliptycznym na poziomie I piętra wykonana jest z ozdobnych elementów metalowych.
 
 
Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 7.U – teren zabudowy usługowej z wyłączeniem stacji paliw - zatwierdzony uchwałą nr XLI/468/14 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27-06-2014 roku.
 
 Wolną nieruchomość zabudowaną budynkiem  o powierzchni 1859,21 m² w tym: piwnica – 495,63m2, parter – 560,34 m2, I piętro – 567,79 m2, II piętro – 235,45m2, położoną przy ulicy Kliczkowskiej nr 34 przeznacza się do sprzedaży w drodze rokowań wraz ze sprzedażą gruntu działki nr 231, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00035762/9.

Dostęp do nieruchomości – bezpośrednio z ulicy. Część niezabudowaną stanowi plac utwardzony z miejscami postojowymi, dojścia piesze i zieleń.

 

 Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnicy. W ww. miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostały ustalone zasady ochrony zabytkowego budynku, która polega na zachowaniu historycznej formy: jego bryły, geometrii i rodzaju pokrycia dachu, tektoniki elewacji, w tym tradycyjnych kształtów i podziałów skrzydeł okiennych i drzwiowych, istniejących dekoracji powiązanych z otworami (obramienia, nadokienniki, parapety, podokienniki), gzymsów, kolorystyki, itp. lub odtworzeniu go w historycznej formie. Budynek przy ul. Kliczkowskiej 34, zgodnie z rysunkiem planu, jest budynkiem chronionego układu zabudowy, dla którego ustala się nakaz zachowania gabarytów obiektu z tolerancją do 10%, geometrii dachu i tektoniki elewacji; kolorystyka elewacji w kolorach pastelowych. Działania budowlane na przedmiotowej nieruchomości winny być wykonywane w porozumieniu ze służbą konserwatorską.

Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z § 25 rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ustala cenę wywoławczą   do rokowań  w wysokości:  

 

1. Cena budynku o powierzchni 1859,21 m2 stanowi 87,41 % ceny nieruchomości i wynosi                                                                                                                                                             - 786 690,00 zł

2. Utwardzenie terenu stanowi 3,49 % ceny nieruchomości i wynosi                -  31 410,00 zł 

3. Cena działki nr 231 o pow. 2360 m2 ( 100 % całości) stanowi 9,10% ceny  nieruchomości i wynosi                                                                                                                                            -   81 900,00 zł

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Cena wywoławcza do rokowań  wynosi                                                       900 000,00 zł

Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

 

 Zaliczka wynosi 100 000,00 zł. 

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71