English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

Budynek przy ul. Kliczkowskiej 34

Powierzchnia

1859,21 m.kw.

Adres

ul. Kliczkowska 34

Cena wywoławcza

2 120 000,00 zł 

Stan

dobry

Ilość pomieszczeń

-

Pow.działki

2360 m.kw.

liczba kondygnacji

3

Typ własności

własność

 


Aktualizacja:

2018.06.27

 

Budynek wolnostojący położony przy ul. Kliczkowskiej nr 34 w Świdnicy - działka nr 231 o pow. 0,2360 ha. 

 

Budynek dwukondygnacyjny w części niższej i trzykondygnacyjny w części wyższej w całości podpiwniczony, o powierzchni 1859,21 m2.

Budynek wpisany do ewidencji zabytków, posiada bogaty wystrój architektoniczny zarówno elewacji zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Media w budynku: instalacja elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, teletechniczna z wewnętrzną siecią komputerową, gazowa oraz centralnego ogrzewania zasilana z własnej kotłowni, usytuowanej w pomieszczeniu piwnicznym (piec gazowy jednofunkcyjny do c.o. typu Ferroli, grzejniki konwektorowe typu Radon oraz część typu przemysłowego). 

 

Budynek posiada bogaty wystrój architektoniczny elewacji w postaci boni, licznych zdobień, Ściany wewnętrzne zdobione są boazeriami, gzymsami. Na suficie I piętra umieszczone są ozdobne kasetony. Balustrada klatki schodowej oraz balustrada przy otworze eliptycznym na poziomie I piętra wykonana jest z ozdobnych elementów metalowych.
 
 Część niezabudowaną stanowi plac o twardej nawierzchni z miejscami postojowymi, dojścia piesze, zieleń.
 
Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 7.U – teren zabudowy usługowej z wyłączeniem stacji paliw - zatwierdzony uchwałą nr XLI/468/14 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27-06-2014 roku.
 
 Cena budynku o powierzchni 1859,21 mstanowi 87,41 % ceny nieruchomości i wynosi

                                                                                                                                         - 1 853 000,00 zł

Utwardzenie terenu stanowi 3,49 % ceny nieruchomości i wynosi           - 74 000,00 zł 

Cena działki nr 231 o pow. 2360 m( 100 % całości) stanowi 9,10% ceny nieruchomości i wynosi                                                                                                                                                                                              - 193 000,00 zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena wywoławcza do przetargu wynosi                                                           - 2 120 000,00 zł

 
Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

Wadium: 212  000,00 zł (dwieście dwanaście tysięcy złotych).

Licytacja godz. 10:00

 

Obowiązuje postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Wadium w ww. wysokości winno być wniesione do dnia 14-08-2018 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

 Przetarg Nr P-71/VIII/18 odbędzie się w dniu 21-08-2018 r. w sali nr 305 w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godz. 10:00.

Uczestnicy licytacji proszeni są o przybycie z piętnastominutowym wyprzedzeniem w celu rejestracji.

 

 

Szczegółowe informacje - http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,119075,i-przetarg-ustny-nieograniczony-w-sprawie-sprzedazy-nieruchomosci-zabudowanej-przy-ul-kliczkowskiej-.html

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71