English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

Budynek mieszkalny przy ul. Świętojańskiej 4 w Świdnicy

 

Powierzchnia

221,60 m2

Adres

ul. Świetojańska 4

Cena wywoławcza

500 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

 

Pow.działki

0,1027 ha

liczba kondygnacji

4

Typ własności

własność 

 

 

Aktualizacja:

2020.08.19

Budynek mieszkalny, wolnostojący  położony przy ul. Świętojańskiej 4  w Świdnicy - działka nr 1774 o pow. 0,1027 ha. 

 

Nieruchomość - działka nr 1774 o powierzchni 0,1027 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym, położoną przy ulicy Świętojańskiej 4 w Świdnicy (obręb 5, AM 12).  Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00042307/4. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń i praw innych osób.

Działka nr 1774 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym, wielorodzinnym o powierzchni użytkowej 221,60 m², powierzchnia zabudowy 92,66 m², kubatura budynku 1429,98 m³ przy ulicy Świętojańskiej nr 4 w Świdnicy. Ilość kondygnacji użytkowych: 4 (piwnica, parter, piętro i poddasze). Na terenie działki nr 1774 oprócz ww. budynku znajdują się budynki gospodarcze w złym stanie technicznym (konieczna rozbiórka).


Budynek mieszkalny wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie etażowe centralne.


Budynek posiada murowane ceglane ściany fundamentowe. Parter, piętro i attyki budynku wymurowano z cegły pełnej. Strop nad piwnicą i parterem masywny murowany na belkach stalowych typu Kleina. Drewniany strop ze ślepym pułapem nad piętrem. Schody w budynku drewniane. Konstrukcja dachu drewniana krokwiowa, pokryta dachówką esówką. Na zewnątrz na elewacji wyprawy tynkowe z opaskami wokół okien i gzymsem z zaprawy tynkarskiej. Wejście do budynku z zabudowanego ganku wejściowego od strony ulicy Świętojańskiej. Okna w budynku drewniane półskrzynkowe dwu i trzydzielne. Drzwi drewniane i płycinowe. Z ekspertyzy technicznej stanu technicznego budynku mieszkalnego wolnostojącego wykonanej przez rzeczoznawcę budowlanego, wynika, że ogólny stan techniczny konstrukcji budynku oceniono jako zadowalający.


Budynek mieszkalny, zbudowany wg. informacji w książce obiektu w 1936 roku.


Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze miasta, dla którego obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ulicy Leśnej”, zatwierdzonego uchwałą nr XXIV/285/13 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 15 lutego 2013 roku gdzie jest oznaczona symbolem 16.M, dla którego podstawowe przeznaczenie terenu to zabudowa mieszkaniowa. Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną lub jedną z nich.

 

Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art.67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:


Zabudowana działka nr 1774 o powierzchni 0,1027 ha - 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).

 

 

Przetarg Nr P-75/X/20 odbędzie się w dniu 20-10-2020 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.

 

Wadium w wysokości 50 000 zł  winno być wniesione w pieniądzu do dnia 14.10.2020 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

 

Szczegółowe informacje -

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,123081,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-75x20-na-sprzedaz-nieruchomosci-polozonej-przy-ulicy-swietojanskie.html

 

 

 

 

 Termin oględzin - 28 września 2020 r. godz. 14:00

                                   09 października 2020 r. godz. 12:00

 

 

Link do dokumentacji filmowej - https://youtu.be/Dl8KLuUV7zc

 

 

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71