Oferta Specjalna

 

 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Zygmuntowska 5/3 - pow. 39,80

Powierzchnia

39,80 m.kw.

Adres

ul. Zygmuntowska 5/3

Cena wywoławcza

110 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

3

Typ własności

własność

Kondygnacja

parter

Inne

------

 

Dodano:

2022.08.10

 

Lokal mieszkalny o pow. 39,80 m.kw. położony przy ul. Zygmuntowska 5/3 w Świdnicy 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 3 składający się z pokoju, kuchni i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 39,80 m² oraz pomieszczenia przynależnego – komórka piwniczna nr 3
o pow. 10,80 m², WC na klatce schodowej w częściach wspólnych, usytuowany na parterze –
I kondygnacji w budynku wielorodzinnym przy ulicy Zygmuntowskiej nr 5, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2655, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą
nr SW1S/00039145/6.
Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie pierwotnie piecowe.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw innych osób.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami Westerplatte-Równą, Wodną i rzeką Bystrzycą, zatwierdzonym uchwałą nr XIII/152/03 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 7 listopada 2003 roku, zbywany grunt położony jest w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 12MW- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-146/2022 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 5 maja 2022 roku zmieniające Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnicy.
Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 39,80 m² stanowi 91,14% ceny nieruchomości
i wynosi
- 100 252,00 zł
Cena udziału w działce nr 2655 o powierzchni 777 m2 (5,90% całości) stanowi 8,86% ceny nieruchomości i wynosi
- 9 748,00 zł
---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 110 000,00 zł