English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Wrocławska 30/9 - 101,60 m2

Powierzchnia

101,60 m.kw.

Adres

ul. Wrocławska 30/9

Cena wywoławcza

150 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

7

Typ własności

własność

Kondygnacja

IV piętro

Inne

------

 

Dodano:

2021.01.25

 

Lokal mieszkalny o pow.  101,60 m2 położony przy ulicy Wrocławskiej 30/9 w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na IV piętrze  budynku przy ul. Wrocławskiej 30 o powierzchni 101,60 m2, który składa się z:

 

1. 3 pokoi (19,30 m2,  25,80 m2, 21,90 m2 ),

2. spiżarka (6,20 m2)

3. kuchnia (11,30 m2)

4. łazienka (5,80 m2)

5. przedpokój ( 11,30 m2)

 

 

 Wolny lokal mieszkalny nr 9 składający się z: trzech pokoi, łazienki, spiżarki, kuchni  i przedpokoju o powierzchni 101,60 m², usytuowany na IV piętrze – V kondygnacja w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Wrocławskiej nr 30 przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 1303, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00018121/9.

 

Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie pierwotne piecowe. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 


Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Świdnica - Łączna” zatwierdzonego uchwałą nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 kwietnia 2019 r. dla obszaru MW.5 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 


Z dniem 1 stycznia 2019 roku działka nr 1303 o powierzchni 379 m² z mocy prawa została przekształcona z użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r., poz. 139 z późn. zm.).

 


Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.

 

Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:
Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 101,60 m² stanowi 96,78% ceny nieruchomości i wynosi - 145 171,00 zł
Cena udziału w działce nr 1303 o powierzchni 379 m2 (7,77% całości) stanowi 3,22% ceny nieruchomości i wynosi - 4 829,00 zł
---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi -
150 000,00 zł


TERMINY OGLĘDZIN lokalu mieszkalnego - 09.02.2021 r. godz. 11:10     

                                                                     25.02.2021 r. godz. 11:10

 

 

 

Przetarg Nr P-11/III/21 odbędzie się w dniu 11-03-2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.Wadium w wysokości 15 000 zł  winno być wniesione w pieniądzu do dnia 05.03.2021 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

Szczegółowe informacje -

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,123685,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-11iii21-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-mieszkalnego-nr-9-przy-ulicy-wr.html

 

 

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71