English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Wrocławska 30/2 - pow. 124,20 m2

Powierzchnia

124,20 m.kw.

Adres

Wrocławska 30/2

Cena wywoławcza

230 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

9

Typ własności

własność

Kondygnacja

parter

Inne

------

 

Dodano:

2020.05.29

 

Lokal mieszkalny o pow.  124,20 m2 położony przy ul. Wrocławskiej 30/2  w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na parterze  budynku przy ul. Wrocławskiej 30/2  o powierzchni 124,20  m2, który składa się z:

 

1. czterech pokoi (pokój - 18,30 m2, pokój - 21,40 m2, pokój - 20,20 m2, pokój - 20,60 m2),

2. kuchni (12,40 m2),

3. spiżarki (0,80 m2),

4. łazienki (5,50m2),

5. przedpokoju (19,70 m2) 

6. pomieszczenia gospodarczego (5,30 m2)

 


 

 Wolny lokal mieszkalny nr 2 składający się z: czterech pokoi , kuchni, spiżarki, łazienki, przedpokoju i pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 124,20 m², usytuowany na parterze - I kondygnacji w budynku wielorodzinnym przy ulicy Wrocławskiej nr 30 przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 1303, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00018121/9.


Lokal wyposażony jest w: instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie pierwotne piecowe. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.


Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Świdnica - Łączna” zatwierdzonego uchwałą nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 kwietnia 2019 r. dla obszaru MW.5 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.


Z dniem 1 stycznia 2019 roku działka nr 1303 o powierzchni 379 m² z mocy prawa została przekształcona z użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 z późn. zm.).


Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.


Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

 

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 124,20 m2 stanowi 97,52% ceny nieruchomości i wynosi - 224 307,00 zł


Cena udziału w działce nr 1303 o powierzchni 379 m2 (9,16% całości) stanowi 2,48% ceny nieruchomości i wynosi - 5 693,00 zł
---------------------- --------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 230 000,00 zł

 

 

 

  Link do dokumentacji filmowej dot. przedmiotowego lokalu -

https://www.youtube.com/watch?v=CjuamdQl_KU&feature=youtu.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin oględzin lokalu mieszkalnego -  16 czerwca 2020 roku godz. 16:20

 


 

 

 

 

Link do dokumentacji filmowej dot. przedmiotowego lokalu - 


                                                          

                                                            

                                             


 

 

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71