English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Wodna 21/1 - pow. 37,10 m2

Powierzchnia

37,10 m.kw.

Adres

ul. Wodna 21/1

Cena wywoławcza

120 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

4

Typ własności

własność

Kondygnacja

parter

Inne

------

 

Dodano:

2021.01.25

 

Lokal mieszkalny o pow.  37,10 m2 położony przy ulicy Wodnej 21/1 w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na parterze  budynku przy ul. Wodnej 21/1 o powierzchni 37,10 m2, który składa się z:

 

1. pokój (14,30 m2),

3. kuchnia (18,10 m2)

4. łazienka (3,10 m2)

5. przedpokój ( 1,60 m2)

 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 1 składający się z: jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju  o powierzchni 37,10 m² usytuowany w obrębie parteru – II kondygnacji budynku wielorodzinnego przy ulicy Wodnej nr 21, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 1411, obr. 4, AM. 6, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00015307/6 oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 1407/2, obr. 4, AM 6, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00027097/7.

 


Nabywca zobowiązuje się do ustanowienia służebności gruntowej w postaci przechodu i przejazdu przez działkę nr 1407/2 w zakresie niezbędnego dostępu do działek nr 1397 i nr 1400.

 


Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie centralne z sieci miejskiej. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 


W ramach programu KAWKA Gmina Miasto Świdnica podłączyła przedmiotowy lokal do centralnego ogrzewania. Nabywca lokalu jest zobowiązany podpisać z Urzędem Miejskim w Świdnicy umowę dotacji celowej, na podstawie, której będzie możliwość przeprowadzenia kontroli stanu instalacji w okresie trwałości projektu. Okres trwałości projektu to 5 lat od daty zakończenia inwestycji liczone od 26 listopada 2018 roku. W tym czasie instalacja nie może być zmieniona ani zdemontowana. Nie można również dołożyć w lokalu mieszkalnym innego źródła ciepła.

 


Z dniem 1 stycznia 2019 roku działka nr 1411 o powierzchni 156 m² z mocy prawa została przekształcona z użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139 z późn. zm.).

 


Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnica – Łączna zatwierdzonego uchwałą nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 kwietnia 2019 r. dla obszaru MW.9 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 


Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art.67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 37,10 m² stanowi 93,18% ceny nieruchomości i wynosi - 111 818,00 zł
Cena udziału w działce nr 1411 o powierzchni 156 m2 (8,35% całości) stanowi 1,79% ceny nieruchomości i wynosi - 2 151,00 zł
Cena udziału w działce nr 1407/2 o powierzchni 2087 m2 (1,75% całości) stanowi 5,03% ceny nieruchomości i wynosi - 6 031,00 zł
---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 120 000,00 zł


Z tytułu nabycia udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu działki nr 1407/2 nabywca lokalu wnosi opłatę w wysokości 15 % ceny gruntu + podatek VAT oraz zobowiązany jest do corocznych opłat w wysokości 1 % ceny gruntu + podatek VAT, płatnych do 31 marca każdego roku.
Zastrzega się, że ustalona wysokość opłaty rocznej może ulec aktualizacji w czasie trwania użytkowania wieczystego.

 

 

TERMINY OGLĘDZIN lokalu mieszkalnego - 11.02.2021 r. godz. 09:40   

                                                                        23.02.2021 r. godz. 09:40

 

 

 

 

 

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71