Oferta Specjalna

 

 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Westerplatte 7/3 pow. 38,28 m2

Powierzchnia

38,28 m.kw.

Adres

ul. Westerplatte 7/3

Cena wywoławcza

100 000,00 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

3

Typ własności

własność

Kondygnacja

I piętro

Inne

------

 

Dodano:

2022.07.13

 

Lokal mieszkalny o pow. 38,28 m.kw. położony przy ul. Westerplatte 7/3  w Świdnicy 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 3 składający się z: dwóch pokoi i przedpokoju z aneksem kuchennym o powierzchni 38,28 m² (wc wspólne na zewnątrz, na półpiętrze ujęte w częściach wspólnych), lokal usytuowany na I piętrze – II kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Westerplatte nr 7, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działek: nr 2644 i 2643, dla których Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00030744/2.


Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie pierwotne piecowe. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.
 

Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XIII/152/03 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 07 listopada 2003 roku dla obszaru ograniczonego ulicami Westerplatte – Równą, Wodną i rzeką Bystrzycą dla obszaru 10.MW.U – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.


Ponadto przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.
 

Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 38,28 m2 stanowi 95,78 % ceny nieruchomości i wynosi - 95 783,00 zł
Cena udziału w działce nr 2643 o pow. 70 m2 (8,94% całości) stanowi 1,17 % ceny nieruchomości i wynosi - 1 167,00 zł
Cena udziału w działce nr 2644 o pow. 183 m2 (8,94% całości) stanowi 3,05% ceny nieruchomości i wynosi - 3 050,00 zł

---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 100 000,00 zł

 

Termin oględzin:
13.09.2022 r. godz. 12.50
04.10.2022 r. godz. 12.50

 

TERMIN PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:

 

1) Westerplatte 7/3 - 38,28 m2 - lokal mieszkalny

 

- cena wywoławcza - 100 000,00 zł

 

Przetarg Nr P-91/X/22 odbędzie się w dniu 13-10-2022 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 12:00.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu do dnia 07.10.2022 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

Szczegółowe informacje:

bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,125972,ii-przetarg-ustny-nieograniczony-p-91x22-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-mieszkalnego-nr-3-przy-ulicy-wes.html


Informacje dotyczące przetargu na stronie www.bip.um.swidnica.pl, w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, tel. 74/8562-850(924), pok 124 oraz w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 74/8562-867, pok. 229, kontakt w godzinach 7.30 do 15.00.