English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Westerplatte 7/02 - pow. 64,60 m2 - sprzedaż w drodze przetargu niegraniczonego

Powierzchnia

64,60 m.kw.

Adres

ul. Westerplatte 7/02

Cena wywoławcza

190 000 zł

Stan

do remontu

   

Typ własności

własność

Kondygnacja

parter

Inne

-------

 

Dodano:

2020.08.28

 

Lokal użytkowy o pow. 64,60 m2 położony przy ul. Westerplatte 7/02 w Świdnicy 

 

Lokal użytkowy położony na parterze w budynku przy ul. Westerplatte 7 o powierzchni 64,60 m2, który składa się z:

 

1. sala sprzedaży - 40,4 m2

 

2. pomieszczenie socjalne - 6,0 m2

 

3. WC - 1,3 m2

 

4. Zaplecze - 16,9 m2

 

Wolny lokal użytkowy nr 02 składający się z: sala sprzedaży, pomieszczenie socjalne, wc i zaplecze o powierzchni 64,60 m², usytuowany w obrębie parteru w budynku wielorodzinnego przy ulicy Westerplatte nr 7. Wejście do lokalu z chodnika.

 

Lokal ten przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działek nr 2644 i 2643, obr. 4, AM. 10, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00030744/2.

 


Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i ogrzewanie pierwotne piecowe. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 


Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XIII/152/03 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 07 listopada 2003 roku dla obszaru ograniczonego ulicami Westerplatte – Równą, Wodną i rzeką Bystrzycą dla obszaru 10.MW.U – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

 


Ponadto przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.

 


Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

Cena lokalu użytkowego o powierzchni 64,60 m2 stanowi 96,68% ceny nieruchomości i wynosi
- 183 686,00 zł
Cena udziału w działce nr 2643 o pow. 70 m2 (14,79% całości) stanowi 0,92% ceny nieruchomości i wynosi - 1 747,00 zł
Cena udziału w działce nr 2644 o pow. 183 m2 (14,79% całości) stanowi 2,40% ceny nieruchomości i wynosi - 4 567,00 zł

---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 190 000,00 zł

 

 

 

 Na umieszczenie nośników reklamowych – reklam, szyldów, plakatów należy uzyskać zgodę wynikającą z przepisów prawa. Wszelkie dane i wytyczne należy uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Prezydent Miasta Świdnicy zastrzega sobie prawo odkupu lokalu w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży w przypadku zbycia w tym okresie lokalu na rzecz osób trzecich.

 

 

Przetarg Nr P-78/X/20 odbędzie się w dniu 01-10-2020 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.

 

 

Wadium w wysokości 20 000 zł winno być wniesione w pieniądzu do dnia 25.09.2020 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

 

 

Szczegółowe informacje -

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,123096,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-78x20-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-uzytkowego-nr-02-w-budynku-przy-u.html

 

 

 

 

 

Link do dokumentacji filmowej dot. przedmiotowego lokalu - 

 

 

 

 

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71