English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Westerplatte 52/6 o pow. 28,60m2

Powierzchnia

28,60 m.kw.

Adres

ul. Westerplatte 526

Cena wywoławcza

55 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

2

Typ własności

własność

Kondygnacja

II piętro

Inne

------

 

Dodano:

2020.04.08

 

Lokal mieszkalny o pow.  28,60 m2 położony przy ulicy Westerplatte 52/6 w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na II piętrze  budynku przy ul. Westerplatte 52/6 o powierzchni 28,60 m2, który składa się z:

 

1. pokój ( 21,80 m2),

2. kuchnia (  6,80 m2) 

 

plus pomieszczenie przynależne piwnica nr 6 o pow. 2,90 m2 

 


 

 

 Wolny lokal mieszkalny nr 6 składający się z: jednego pokoju i kuchni o powierzchni 28,60 m² + pomieszczenie przynależne: piwnica nr 6 , usytuowany na II piętrze – III kondygnacja w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Westerplatte nr 52 przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 3184, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00033427/5.

 

 

Brak łazienki, wc na zewnątrz ujęte w częściach wspólnych.

 

Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie pierwotne piecowe.

 

 

Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń. Nabywca zobowiązuje się do ustanowienia służebności gruntowej w postaci przechodu i przejazdu przez działkę numer 3184 na rzecz działek numer: 3183 i 3187.


Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XXVII/320/13 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 7 czerwca 2013 r. obszar Świdnica – Zarzecze I dla obszaru 7.MWU – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.

 


Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:


Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 28,60 m² stanowi 92,71% ceny nieruchomości i wynosi - 50 989,00 zł
Cena udziału w działce nr 3184 o powierzchni 426 m2 (5,94% całości) stanowi 7,29% ceny nieruchomości i wynosi - 4 011,00 zł
---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 55 000,00 zł

 

 

Termin oględzin:  13.04.2021 r. godz. 11.10

                              04.05.2021 r. godz. 11.10

 

 

 

Przetarg Nr P-46/V/21 odbędzie się w dniu 13-05-2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.

 

Wadium w wysokości 6 000 zł winno być wniesione w pieniądzu do dnia 07.05.2021 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

Szczegółowe informacje - bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,123997,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-46v21-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-mieszkalnego-nr-6-przy-ulicy-west.html

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71