English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Westerplatte 37/6 o pow. 61,20 m2

Powierzchnia

61,20 m.kw.

Adres

ul. Westerplatte 37/6

Cena wywoławcza

160 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

3

Typ własności

własność

Kondygnacja

II piętro

Inne

------

 

Dodano:

2021.09.02

Lokal mieszkalny położony na II piętrze budynku przy ul. Westerplatte 37/6 o powierzchni 61,20 m2, który składa się z:

 

1. 2 pokoi (23,30, 23,00 m2),

2. kuchnia (14,90 m2)

 

 

 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 6 składający się z: dwóch pokoi (pokój - 23,30 m2, pokój - 23,00 m2) i kuchni (14,90 m2) o powierzchni 61,20 m² usytuowany w obrębie II piętra – III kondygnacji budynku wielorodzinnego przy ulicy Westerplatte nr 37, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2700, obr. 4, AM. 14, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00015066/4 oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 2701, obr. 4, AM 14, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00030737/0.

 

 

Brak przedpokoju. WC wspólne na klatce schodowej.
Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie pierwotne piecowe. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

 

 


Z dniem 1 stycznia 2019 roku działka nr 2700 o powierzchni 349 m² z mocy prawa została przekształcona z użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r., poz. 2040).

 


Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Westerplatte, Równą, Wodną i rzeką Bystrzycą zatwierdzonego uchwałą nr XXXVI/436/09 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2009 roku dla obszaru 1 MW – U/2 – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

 


Przedmiotowy budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świdnicy – Zarządzenie nr 0050-241/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica.

 

 


Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:

Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 61,20 m² stanowi 92,31% ceny nieruchomości i wynosi - 147 699,00 zł
Cena udziału w działce nr 2700 o powierzchni 349 m2 (6,91% całości) stanowi 3,04% ceny nieruchomości i wynosi - 4 871,00 zł
Cena udziału w działce nr 2701 o powierzchni 611 m2 (6,02% całości) stanowi 4,65% ceny nieruchomości i wynosi - 7 430,00 zł
---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 160 000,00 złZ tytułu nabycia udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu działki nr 2701 nabywca lokalu wnosi opłatę w wysokości 15 % ceny gruntu + podatek VAT oraz zobowiązany jest do corocznych opłat w wysokości 1 % ceny gruntu + podatek VAT, płatnych do 31 marca każdego roku.
Zastrzega się, że ustalona wysokość opłaty rocznej może ulec aktualizacji w czasie trwania użytkowania wieczystego.

 

 


Termin oględzin - 07.09.2021 r. godz: 09:40

 

                              21.09.2021 r. godz. 15:50

 

 


Przetarg Nr P-87/IX/21 odbędzie się w dniu 29-09-2021 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 12:00.

 

 

Wadium w wysokości 16 000 zł winno być wniesione w pieniądzu do dnia 23.09.2021 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

Szczegółowe informacje - bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,124487,i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-87ix21-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-mieszkalnego-nr-6-przy-ulicy-wes.html