Oferta Specjalna

 

 

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Warszawska 4/4 - pow. 51,00 m2

Powierzchnia

51,00 m.kw.

Adres

ul. Warszawska 4/4

Cena wywoławcza

200 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

6

Typ własności

własność

Kondygnacja

1 piętro

Inne

------

 

Dodano:

2022.09.13

 

Lokal mieszkalny o pow. 51,00 m2 położony przy ul. Warszawskiej 4/4 w Świdnicy 

 

Wolny lokal mieszkalny nr 4 składający się z: trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o powierzchni 51,00 m², usytuowany na I piętrze – II kondygnacji w budynku wielorodzinnym przy ulicy Warszawskiej nr 4, przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 1442, obr. 4, AM 6, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00026273/8 oraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu działki nr 1441, obr. 4, AM 6, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00026274/5.
Działka nr 1441 jest obciążona służebnością przechodu i przejazdu w zasięgu niezbędnego dostępu do działki nr 1440 (dotychczasowej 123/1).
W dziale IV Księgi wieczystej SW1S/00026274/5 widnieje wpis dot. wierzytelności wynikającej z tytułu wykonawczego nie dotyczące sprzedawanego lokalu.
Poza ww. wpisami przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń i roszczeń osób trzecich.
Lokal wyposażony jest w: instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i ogrzewanie pierwotne piecowe. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla obszaru Świdnica – Łączna, zatwierdzonym uchwałą nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 kwietnia 2019 r., zbywany grunt położony jest w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem MW.8 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Prezydent Miasta Świdnicy – zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustala dla przedmiotowej nieruchomości cenę w wysokości:
Cena lokalu mieszkalnego o powierzchni 51,00 m² stanowi 93,65% ceny nieruchomości i wynosi - 187 304,00 zł
Cena udziału w działce nr 1442 o powierzchni 144 m2 (17,88% całości) stanowi 2,60% ceny nieruchomości i wynosi - 5 200,00 zł
Cena udziału w działce zabudowanej budynkiem niemieszkalnym o wartości zero złotych, nr 1441 o powierzchni 1079 m2 (3,44% całości) stanowi 3,75% ceny nieruchomości i wynosi - 7 496,00 zł
---------------------------------------------------------------------------------------
Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 200 000,00 zł

Z tytułu nabycia udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu działki nr 1441 nabywca lokalu wnosi opłatę w wysokości 15 % ceny gruntu + podatek VAT oraz zobowiązany jest do corocznych opłat w wysokości 1 % ceny gruntu + podatek VAT, płatnych do 31 marca każdego roku.
Zastrzega się, że ustalona wysokość opłaty rocznej może ulec aktualizacji w czasie trwania użytkowania wieczystego.

Link do BIP:
http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,126032,prezydent-miasta-swidnicy-informuje-o-wywieszeniu-na-tablicy-ogloszen-wykazu-nieruchomosci-wolny-lok.html

 

Termin oględzin:
28.09.2022 r. - godz. 10.00