English version

 

Wersja polska

 

 

Oferta Specjalna

 

  

 


Oferty najmu lokali użytkowych 

 

ul. Wałbrzyska 3/7 - pow. 112 m2

Powierzchnia

112 m.kw.

Adres

ul. Wałbrzyska 3/7

Cena wywoławcza

65 000 zł

Stan

do remontu

Ilość pomieszczeń

8

Typ własności

własność

Kondygnacja

III  piętro

Inne

------

 

Dodano:

2018.09.11

 

Lokal mieszkalny o pow. 112 m.kw. położony przy ul. Wałbrzyskiej 3/7 w Świdnicy 

 

Lokal mieszkalny położony na III piętrze budynku przy ul. Wałbrzyskiej 3/7 o powierzchni 112 m2, który składa się z:

 

1. pokój 24,10 m2,

2. pokój 25 m2,

3. pokój 21,40 m2,

4. pokój 13,30 m2,

5. kuchnia 7,30 m2,

6. przedpokój 5,40 m2,

7. przedpokój 11,20 m,

8. wnęka 4,30 m2.

 

Wolny lokal mieszkalny nr 7 składający się z czterech pokoi, kuchni, 2 przedpokoi, wnęki o pow. 112 mkw, usytuowany na III piętrze budynku wielorodzinnego przy ulicyWałbrzyskiej nr 3 przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 2814, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę wieczystą nr SW1S/00039163/8. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe. Nieruchomość zbywana jest bez obciążeń.

Przeznaczenie gruntu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – południe” zatwierdzonego uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca 2010 r. dla obszaru Ł3.1/UM – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

Pierwszy przetarg odbył się 21-11-2018 roku.

 

Cena lokalu mieszkalnego o pow. 112 m2 stanowi 81,02 % ceny nieruchomości i wynosi - 52 663,00 zł

Cena udziału w działce nr 2814 o pow. 428 m(22,06 % całości) stanowi 18,98 % ceny

nieruchomości i wynosi - 12 337,00 zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 65 000,00 zł

 

 

 

 Wadium 7 000,00 zł., Licytacja godz. 10:00


Wadium w ww. wysokości winno być wniesione do dnia 19-09-2018 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, a dowód wpłaty okazać komisji przetargowej. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 Przetarg Nr P-88/IX/18 odbędzie się w dniu 25-09-2018 r. w sali nr 305 w Urzędzie Miejskim w Świdnicy ul. Armii Krajowej nr 49 o godz. 10:00

 

 

Szczegółowe informacje - http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,119502,kolejny-przetarg-ustny-nieograniczony-p-88ix18-na-sprzedaz-wolnego-lokalu-mieszkalnego-nr-7-przy-ul-.html

 

 

Oglądanie nieruchomości – Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. Łukasińskiego 7 w Świdnicy, Dział Czynszowy, tel. 74 852-40-71